Редакційний штат

Головний редактор

Олександр Олександрович Шубін, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Заступник головного редактора

Олена Михайлівна Азарян, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Відповідальний редактор серії

Олександр Васильович Оліфіров, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Відповідальний секретар серії

Ольга Анатоліївна Наумчук, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Редакційна колегія серії (Україна)

Юхим Давидович Чацкіс, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Людмила Олексіївна Сухарева, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Оксана Богданівна Чернега, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Сергій Костянтинович Харичков, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Лариса Володимирівна Фролова, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Інна Віталіївна Сіменко, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Федір Євгенович Поклонський, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Олександр Олексійович Папаіка, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Світлана Миколаївна Петренко, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Лідія Олександрівна Омелянович, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Віктор Олександрович Точилін, Інститут економіки і прогнозування НАН України

Валентин Іванович Ландик, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Марина Євгенівна Горожанкіна, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Борис Володимирович Буркинський, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Савелій Семенович Аптекар, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Людмила Веніамінівна Балабанова, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Олександр Іванович Амоша, Інститут економіки промисловості НАН України

Микола Григорович Білопольський, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Закордоні члени редакційної колегії

М.С. Шелег, Білоруський державний економічний університет, Belarus

Г. Папанікос, Афінський інститут освіти та досліджень, Greece

В. Плоае, Університет Овідіус, Romania

Е.М.О. Садигов, Азербайджанський державний економічний університет, Azerbaijan

Н.Г. Сапожникова, Воронезький державний університет, Russian Federation

С.Ю. Солодовников, Інститут економіки Національної академії наук Білорусі, Belarus

Е. Сіскос, Технічний університет Західної Македонії, Greece

С.К. Сураганова, Євразійський національний університет імені Л.Н. Гумільова, Kazakhstan

Б. Халлір, Європейський інститут торгівлі, Germany

С.Л. Орлов, Російський економічний університет імені Г.В. Плеханова, Russian Federation

А. Ангустенюк, Університет науки і технологій, Poland

А.М. Асаул, Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет, Russian Federation

А.П. Бархатов, Російський державний торгівельно- економічний університет, Russian Federation

Г. Белостесиник, Академія економічних наук Молдови, Moldova, Republic of

Я. Дадо, Університет ім. Матея Бела, Slovakia

Д.О. Єндовіцький, Воронезький державний університет, Russian Federation

В.С. Карагод, Воронезький державний університет, Russian Federation

Ян Кампбелл, Высшая школа экономики, г. Прага, Чешская Республика, Czechia

М. Консецо Переріра Рамос, Університет Порту, Portugal

С.М. Максимов, Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет, Russian Federation