DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36392

Мака Салхінашвілі, Гіулі Гігуашвілі - Ліцензування підприємницької діяльності та адміністративна відповідальність за деякі порушення ліцензійних умов

M. Salkhinashvili, G. Giguashvili

Анотація


Правова реформа, що проведена в Грузії, запропонувала багато нового, в тому числі правове регулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням. Ліцензування увазі надання права здійснення певної діяльності фізичним, юридичним або іншим організаційним утворенням. Здійснення такої діяльності, як правило, пов'язано з підприємницькими цілями і орієнтована на отримання прибутку. Тому досить значний питання, наскільки дієве законодавство захищає права підприємців в процесі їх ліцензування; підлягає вивченню на науковому рівні виконання ліцензійних та дозвільних умов, порушення і накладення відповідної відповідальності. У чинному законодавстві є певні прогалини і, на нашу думку, потребує вдосконалення. У статті вивчені суперечливі статті діють в Грузії законів і недоліки їх практичного застосування

Ключові слова


Ліцензії та дозволи, ліцензування підприємницької діяльності, адміністративна відповідальність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Law of Georgia on Licences and Permits.

Code of Administrative Offences of Georgia.

Law of Georgia on Electricity and Natural Gas.

Draft Code of Administrative Offences.

Administrative Procedure Code of Georgia.

The General Administrative Code of Georgia


Пристатейна бібліографія ГОСТ