Редакційний штат

Головний редактор

Вячеслав Степанович Волошин, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Заступник головного редактора

Лариса Григорівна Капранова, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, к.е.н, доцент

Відповідальний секретар

Марина Сергіївна Кравченко, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Члени редколегії

Тамара Григорівна Логутова, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Юрій Володимирович Макогон, ДВНЗ "Донецький національний університет"