DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.76057

Клименко В.І. Проблеми розвитку кредитно-кооперативного сектора в Україні

V. Klіmenko

Анотація


Досліджено сучасний стан та особливості розвитку кредитно-кооперативного сектора економіки України. Виявлено, що недосконале державне регулювання не лише фінансової сфери економіки у цілому, а й кредитно-кооперативного сектора зокрема стали причиною виникнення ряду проблем, які перешкоджають їх ефективній діяльності. Ключовими з цих проблем є постійно змінне законодавче поле та інституційна нездатність кредитних спілок до саморегулювання. Основними наслідками такого становища є виникнення псевдоспілок, зниження ефективності регулювання їх діяльності. Зважаючи на зарубіжний досвід у сфері регулювання діяльності кредитно-кооперативного сектору (а саме в аспекті створення належної нормативно-правової бази та інституційного середовища функціонування кредитних спілок), запропоновано запровадження саморегулівної організації сектора кредитних спілок. Вона повинна об’єднати представників державного регулятора та ринку, а також виконувати надзвичайно актуальну в сучасних умовах розвитку економіки України функцію непрямого нагляду, яка дозволить істотно зменшити ризики, сприяти укріпленню та підтримці ліквідності. У довгостроковій перспективі це дозволить забезпечити стабільність функціонування системи кредитної кооперації в Україні. Основним результатом роботи є розробка підходів до оптимізації заходів державного регулювання кредитно-кооперативного сектора національної економіки. Отримані результати можуть бути застосовані при розробці законодавчих реформ у сфері регулювання діяльності фінансових інститутів в Україні, а також при запровадженні саморегулівної організації сектора кредитних спілок

Ключові слова


кредитна кооперація, кредитна спілка, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, псевдокредитна спілка, саморегулівна організація кредитних спілок

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Goncharenko V. Problems and prospects of the formation of the cooperative sector in financial-credit system of Ukraine/V. Goncharenko//national cooperative movement and structural changes in the economy of Ukraine in the 21st century: a collection of scientific papers of the Conference participants. – Кyiv: Ukooposvita, 2001. – C. 327-333.

Goncharenko V. Credit and pseudo-credit unions in Ukraine/V. Goncharenko, V.I. Klymenko//Processes of modernization in economy: methods, models, instruments: sat. art. Mezhdunar. science-practices. CONF., Novosibirsk, 26-27 Apr. 2012 – Torino, 2012. P. 10-14.

Dyakonova and State regulation of bank activity: exploring models, study categoric apparatus/and Dyakonova//Herald of SUMY. 2007. No. 2 (23) p. 9-16.

Drozd O. Guaranteeing deposits of members of the Credit Union: proposals to the legislation/O. Drozd, s. a. Shepetko//customs. -2013. No. 4 (88) p. 299-303.

O. Zadorozhniy. Credit unions: tax accounting [electronic resource] /O. Zadorozhniy//Bulletin of the tax service of Ukraine. is 2012. No. 29. – Access mode:http://www.visnuk.com.ua/ua/print/model/pubs/id/2788

Krylov V. Peculiarities of credit cooperatives in Ukraine/V. Krylov, N. Nikonov//Bulletin of the NBU. -2013. – № 7. P. 34-38.

Non-profit organizations offer a release from payment of income tax [electronic resource]//information resource VlasnaSprava.info. – 2015. – Access mode: http://www.vlasnasprava.info/ua/business_news.html?_m=publications&_t=rec&id=15845

The tax code of Ukraine from the 02.12.2010, no. 2755-VI: current edition from 20.09.2015, 2006 [electronic resource]//the official Web-site of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2015. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Amendments to the tax code and certain legislative acts of Ukraine regarding tax reform: the law of Ukraine of 28.12.2014 № 71-VIII: current edition from 28.12.2014, 2006 [electronic resource]//the official Web-site of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2014. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19

Amendments to the tax code of Ukraine on taxation of nonprofit organizations: law of Ukraine of 17.07.2015 № 652-VIII: current edition from 17.07.2015, 2006 [electronic resource]//the official Web-site of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2015. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/652-19


Пристатейна бібліографія ГОСТ