АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Володимир Семенович Ашанін

Анотація


Проведено ретроспективний аналіз організації процесу формування інформаційної культури студентів Харківської державної академії фізичної культури. Розглянуті сучасні проблеми підвищення рівня інформаційної компетентності фахівців.


Ключові слова


інформатизація; інформаційна культура; інформаційна компетентність; дистанційне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Дубов Д.В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д.В. Дубов, О.А. Ожеван, С.Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.

Гребенников В. История и перспективы информационного общества /В. Гребенников. – LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 105c. (рос.)

Калашнюк Є.О. Політичні імперативи інформаційного суспільства в контексті євроінтеграційних процесів (на прикладі Європейського Союзу, республіки Італія та України) : дис. . канд. політ. наук : 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / Є.О.Калашнюк. – К., 2007. – 219 с.

Кашуба В. К вопросу использования информационных технологий в системе подготовки юных спортсменов / В. Кашуба, Н. Паненко // Актуальные проблемы подготовки резерва в спорте высших достижений : материалы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. / ред. : М. Е. Кобринский. – Минск : БГУФК, 2009. – Т. 2. – С. 14–18.

Ашанин В.С. Использование компьютерных технологий при оценке сенсомоторных реакций в единоборствах / В.С. Ашанин, В.В. Романенко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2015. – №4(48). – С.15-18.

Полат Е.C. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркин М.Ю. – Изд. 2-е, стер. – М. : Академия, 2008. – 272 c.

Антонченко М.О. Формування інформаційної культури студентів в умовах становлення інформаційного суспільства / М.О. Антонченко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Ч. 2. – Суми : СДПУ, 2009. – С. 168–173.

Ашанін В.С. Інформатизація методів наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті засобами інтерактивних технологій / В.С.Ашанін, О.В.Церковна, Л.В.Філенко, О.В. Іліджев // Materialy IX miedzynarodowej naukovo-praktycznej konferncji "Strategiczne pytania switowej nauki – 2013". – Fizyczna kultura i sport : Przemysl. "Nauka i studia". – Volum31. – C.39-46.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017