Архіви

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту
  № 7 (2023)

  УДК [796.011/004.9](063) Н 34


  Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2023. Випуск 7. – 163 с.

  Збірник наукових праць включає наукові статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, тренерів, спортсменів та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

  Усі матеріали подаються в авторській редакції.
  За достовірність поданої інформації відповідають автори публікацій.

  Конференцію зареєстровано у ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (посвідчення № 775 від 22 вересня 2021 року)

  Редакційна колегія:

  Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

  Темченко Володимир Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Кудряшова Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я людини Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради

  Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

  Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту
  № 6 (2022)

  УДК 796/799:004
  H34

  Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2022. Випуск 6. – 95 с.

  Збірник наукових праць включає наукові статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.
  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, тренерів, спортсменів та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

  Усі матеріали подаються в авторській редакції.
  За достовірність поданої інформації відповідають автори публікацій.

  Конференцію зареєстровано у ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (посвідчення № 775 від 22 вересня 2021 року)

  Редакційна колегія:
  Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури
  Темченко Володимир Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  Кудряшова Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою теорії та методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка
  Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури
  Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту
  № 5 (2021)

  Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту:  збірник наукових  праць [Електронний  ресурс].  –  Харків :  ХДАФК, 2021. Випуск 5. – 176 с.

   

   

  Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

   

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

   

   

  Усі матеріали подаються в авторській редакції.

  За достовірність поданої інформації відповідають автори публікацій.

   

   

  Посвідчення про реєстрацію УкрІНТЕІ №327 від 24.05.2021 р.

   

   

   

  Редакційна колегія:

   

  Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

  Темченко Володимир Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Кудряшова Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою теорії та методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка

  Філенко  Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

  Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

 • № 4 (2020)

  УДК 796/799:004 H34

   

   

  Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків :  ХДАФК,  2020. Випуск 4. – 100 с.

   

   

  Збірник наукових праць включає наукові статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.

   

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, тренерів, спортсменів  та  інших  фахівців  галузі  фізичної культури та спорту.

   

  Тематика збірника:

  -          Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів.

  -          Актуальні проблеми та перспективи розвитку комп’ютерного спорту (кіберспорту)

  -          Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних технологій.

  -          Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.

  -          Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.

  -          Інформаційні технології у процесі формування професійних компетентностей фахівців фізичної культури та спорту .

  -          Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній підготовці.

  -          Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту.

  -          Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки фахівців в галузі фізичної культури і спорту.

  -          Дистанційна освіта при підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту.

  -          Інформаційно-комунікаційні   системи    при    вирішенні    управлінських,   соціологічних    та філософських завдань фізичної культури і спорту.

   

  Редакційна колегія:

  Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки

  Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки

  Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки

   

   

  © Харківська державна академія фізичної культури, 2020

  © Автори, 2020

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту
  № 3 (2019)

  Тематика збірника:
  - Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів.
  - Актуальні проблеми та перспективи розвитку комп’ютерного спорту (кіберспорту)
  - Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних
  технологій.
  - Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.
  - Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.
  - Інформаційні технології у процесі формування професійних компетентностей фахівців
  фізичної культури та спорту .
  - Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній
  підготовці.
  - Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного
  виховання та спорту.
  - Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки
  фахівців в галузі фізичної культури і спорту.
  - Дистанційна освіта при підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту.
  - Інформаційно-комунікаційні системи при вирішенні управлінських, соціологічних та
  філософських завдань фізичної культури і спорту.

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту
  № 1 (2017)

  Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту
  № 2 (2018)

  Збірник  наукових  праць  включає  наукові  статті,  в  яких  відображено матеріали  сучасних  наукових  досліджень  з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

   

  Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів,  аспірантів,  магістрантів,  студентів,  тренерів,  спортсменів  та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.