Редакційний штат

Редактор

Юлія Іванівна Петренко, Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine