№ 6 (2022): Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 796/799:004
H34

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2022. Випуск 6. – 95 с.

Збірник наукових праць включає наукові статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.
Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, тренерів, спортсменів та інших фахівців галузі фізичної культури та спорту.

Усі матеріали подаються в авторській редакції.
За достовірність поданої інформації відповідають автори публікацій.

Конференцію зареєстровано у ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (посвідчення № 775 від 22 вересня 2021 року)

Редакційна колегія:
Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури
Темченко Володимир Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Кудряшова Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедрою теорії та методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка
Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури
Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури

Опубліковано: 2023-08-09

Весь випуск

Статті