№ 4 (2020)

УДК 796/799:004 H34

 

 

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Харків :  ХДАФК,  2020. Випуск 4. – 100 с.

 

 

Збірник наукових праць включає наукові статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень з використання інформаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.

 

Матеріали збірника представляють теоретичний й практичний інтерес для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, тренерів, спортсменів  та  інших  фахівців  галузі  фізичної культури та спорту.

 

Тематика збірника:

-          Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів.

-          Актуальні проблеми та перспективи розвитку комп’ютерного спорту (кіберспорту)

-          Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних технологій.

-          Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.

-          Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.

-          Інформаційні технології у процесі формування професійних компетентностей фахівців фізичної культури та спорту .

-          Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній підготовці.

-          Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту.

-          Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки фахівців в галузі фізичної культури і спорту.

-          Дистанційна освіта при підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту.

-          Інформаційно-комунікаційні   системи    при    вирішенні    управлінських,   соціологічних    та філософських завдань фізичної культури і спорту.

 

Редакційна колегія:

Ашанін Володимир Семенович, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою інформатики та біомеханіки

Філенко Людмила Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки

Петренко Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та біомеханіки

 

 

© Харківська державна академія фізичної культури, 2020

© Автори, 2020

Опубліковано: 2020-09-16

Весь випуск

Статті