№ 3 (2019): Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту

					##issue.viewIssueIdentification##

Тематика збірника:
- Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів.
- Актуальні проблеми та перспективи розвитку комп’ютерного спорту (кіберспорту)
- Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних
технологій.
- Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту.
- Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини.
- Інформаційні технології у процесі формування професійних компетентностей фахівців
фізичної культури та спорту .
- Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній
підготовці.
- Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного
виховання та спорту.
- Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки
фахівців в галузі фізичної культури і спорту.
- Дистанційна освіта при підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту.
- Інформаційно-комунікаційні системи при вирішенні управлінських, соціологічних та
філософських завдань фізичної культури і спорту.

Опубліковано: 2019-06-24

Весь випуск

Статті