СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О. М. Киселиця Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • А. С. Богів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine
  • Р. Д. Максимчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

Ключові слова:

здоров’я, навчальний заклад, технології, збереження здоров’я.

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню питання
застосування здоров’язберігаючих технологій в навчально -виховному процесі
закладу вищої освіти. Головною метою будь-якого навчального закладу є
збереження здоров’я студентів, формування в них не обхідних знань, умінь,
навичок здорового способу життя, навчити їх використовувати ці знання в
повсякденному житті, тому важливе значення має компетентність
керівника, який веде навчальний заклад до досягнення мети.

Посилання

Кузнєцова О. Т. Професійна компетентність: місце дефініції у

термінологічному полі сучасних наукових досліджень. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету, 2011, 86, 368-371.

Мещерякова Г. П. Организационно-педагогическое обеспечение

реализации здоровьесберегающих технологии в образовательном процессе вуза: автореферат. Ставрополь, 2006, 24.

Ткаченко В. В. Основні аспекти поняття «здоров’язбережувальні

технології». Наука і освіта, 2014, 177-180.

Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : Рекомендаційний лист МОН України керівникам вищих навчальнихзакладів від 25.09.2015 № 1/9-454. URL : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47947/

(дата звернення: 06.03.2016).

Kuznetsova O. Forming and development of health-preserving

competence of future specialists is in educationa l space of institute of higher. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017, 314-320 [Ел. ресурс]. Режим доступу:

http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/Monografia_2017_2.pdf

Yarmak O., Kyselytsia O. Moseychuk Y., Dotsyuk L., Palichuk Y.,

Galan Y. (2018). Comparative analysis of parameters of the physical condition of 17-19-years-old male youths with different motion activity level. Journal of Physical Education and Sport, 18(1), 276-281.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-17