№ 1 (28) (2018)

Зміст

Статті

Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій PDF
Бадрі Гечбая, Євген Панченко, Наталія Рудуха 7-31
Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС PDF
Альвідас Балежентіс, Ольга Яценко 32-62
Економічна дипломатія як симбіоз науки та політики PDF
Олександр Шаров 63-87
Інтелектуальний капітал в структурі глобальної економіки PDF
Ольга Лук’яненко, Ірина Дворник, Дмитро Колечко 88-108
Параметри та моделі автономії університетів PDF
Ольга Верденхофа, Ірина Каленюк, Людмила Цимбал 109-127
Динаміка розвитку медійних корпорацій в умовах глобалізації PDF
Андрій Чужиков 128-143
Концептуальні засади становлення та розвитку нового світового економічного порядку PDF
Еллана Молчанова, Катерина Ковтонюк 144-170