DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190645

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО СИМФОНІЗМУ 1990-х РОКІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ НА ПРИКЛАДІ «П’ЯТИ СТИХІЙ» (“WU XING”, “LES CINQ ÉLÉMENTS”) ДЛЯ СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ ЦИГАНА ЧЕНЯ

Чень Юньцзя

Анотація


Мета роботи. Стаття має на меті виведення системних рис програмного симфонізму, як методу
художнього мислення та національних особливостей китайської симфонічної музики для європейського
оркестру. Методологія дослідження полягає у використанні цілісного, системного, порівняльного та
історичного методів музикознавчого аналізу. Наукова новизна роботи полягає в тому, що автор вперше
впроваджує до вітчизняного наукового обігу твір, що належить до царини китайського програмного
симфонізму та визначає ступінь трансформації національної традиції та новаторства музичного стилю Цигана
Ченя. Висновки. «П’ять стихій» Цигана Ченя – це яскравий зразок китайського програмного симфонізму 1990-
х років, виявами якого стають циклічність, методи розробки і поліфонічний тип розвитку у достатньо
невеликому форматі, звукозображальність і характерні підходи в оркеструванні, звернення до тембрів
китайських народних інструментів флейти і ерху, поемність, концертність, стильові алюзії до епохи бароко
через звернення до риторичних фігур як носіїв підвищеного емоційного впливу музики на слухача, вільне
використання сучасних композиторських технік і розмиття поняття «тональність» і «теорія функцій» у звичній
класично-романтичній системі.

Ключові слова


програмний симфонізм; монотематизм; принцип концертності; принцип ізометричного мотету; лейтобраз-«баранчиків» хвиль на воді; репризність; риторична фігура passus duriusculus; кластерність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ли Ланьцин. Чжунго цзаоци цзяосян иньюэ [李岚清.中国早期的交响音乐]. Ранний этап развития

китайской симфонической музыки // Размышления о современной китайской музыке: сб.ст./ Сост.: Ли Ланьцин. –

Пекин : Гаодэн цзяою чубаньшэ, 2008. – С. 23–32.

Ло Шии. Симфонические жанры в контексте китайской музыкальной культуры : автореф. дис. ... на соиск.

науч. степ. канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 / Ло Шии. – Москва : Российская Академия музыки имени

Гнесиных, 2003. – 21 с.

Лян Маочунь, Сян Сяоган, Ли Янь. Чжунго иньюэ луньбянь [梁茂春,项筱刚,李岩.中国音乐论辩].

Дискуссии о китайской музыке / Лян Маочунь, Сян Сяоган, Ли Янь. – Наньчан : Байхуачжоу ищу чубаньшэ, 2007. –

с.

Хань Луцзяо. Философия «Тайцзи» как теоретическая основа развития искусства в Китае : автореф. дисс. на

соиск. учен. степ. канд. искусствоведения : 17.00.09 / Хань Луцзяо. – Минск : Белорусский государственный

университет культуры и искусств, 2017. – 27 с.

Циган Чень. Біографія / Чень Циган. URL: http://www.chenqigang.com/biography.php (дата звернення :

07.2019).

Chen Qigang / Cdmc. Centre de documentation de la musique contemporain. URL:

http://www.cdmc.asso.fr/fr/ressources/compositeurs/biographies/chen-qigang-1951 (дата звернення : 29.07.2019).

Bernard Marie-Hélène. Les compositeurs chinois à l’heure de la mondialisation R-R-R : RésiderRésonner-Résister.

Recherche dans les arts : présentation des travaux en cours – EHESS, Apr 2011, Paris, France. ffhalshs-00670728f. URL:

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00670728/document (дата звернення : 29.07.2019).

Utah Symphony. Thierry Fischer. Music Director // Five Elements. URL:

https://utahsymphony.org/explore/2014/01/five-elements/ (дата звернення : 29.07.2019).

Qigang Chen. URL:

http://www.chenqigang.com/yueping.php?action=list&channel_id=2 (дата звернення : 29.07.2019).

Qigang Chen. URL: http://www.chenqigang.com/calendar.php?channel=1 (дата звернення : 29.07.2019).
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018