Редакційний штат

Герчанівська П.Е., д. культ., проф. (головний редактор) (Україна); Вєдєнєєв Д.В., д. іст. наук, проф. (заст. головного редактора) (Україна); Овчарук О.В., д. культ., проф. (відповідальний секретар) (Україна); Волков С.М., д. культ., проф. (Україна); Денисюк Ж.З., д.культ. (Україна); Езкуерро А.Е., доктор філос. (Іспанія); Кайл К., д. філос. (Німеччина); Каталінік В., д. філос. (Хорватія); Коваленко Є.Я., к. екон. наук., доц. (Україна); Копієвська О.Р., д.культ., проф. (Україна); Литвин С.Х., д.і.н., професор (Україна); Льоос  Х., д-р філос., проф. (Німеччина); Пастерняк В., д. габілітований, проф. (Польща); Прищенко С.В., д. мист. (Україна); Ростіролла Д., д. філос., проф. (Італія); Сапенько Р., д. габілітований, проф. (Польща); Смолик О.І. д. культ., проф. (Білорусь); Яковлеєв О.В., д. культ, доц. (Україна)