Історичний детектив як літературна форма інтерпретації історії та культури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2022.262551

Анотація

Мета роботи – визначення специфіки функціонування історичного детективу та інших ретро-жанрів у сучасній літературі. Методологія роботи: дослідження побудоване на міждисциплінарному інтегруванні провідних методів сучасної культурології, філософії та мистецтвознавства. Домінантою поліметодологічного підходу виступає культурологічна герменевтика. Історико-культурний метод дав можливість прослідкувати генетичні зв’язки та тенденції розвитку жанрів. Компаративний аналіз дозволив виділити типологічно схожі елементи в різних жанрах, і навпаки, диференціювати відмінні форми, які можуть конвергентно зближуватися. Наукова новизна роботи полягає в уточненні співвідношення історичного, детективного та фантастичного жанрів, властивої кожному з них специфіки в художній інтерпретації історії; введено термін «ретро-жанри». Висновки. Історичний детектив та інші ретро-жанри користуються значною популярністю, оскільки додають до принад детективу з його інтригою можливість ескапістського занурення в іншу епоху, а також задоволення цікавості щодо пізнання минулого окремого міста, країни та світу. Позитивним моментом виступає можливість глибшого та емоційнішого пізнання власної спадщини, знаходження ідентичності в глобалізованому світі. Сучасний історичний детектив допомагає отримати загальне враження, а інколи – і абсолютно конкретні факти про історію, топографію та «культурну душу» міста та країни. На сьогодні одним з найбільш привабливих для літераторів періодів є друга половина ХІХ – початок ХХ ст., зокрема, через те, що саме в цей період неоромантики заклали канони популярних дотепер жанрів та створили міфологізований образ міста. Більшість з цих тенденцій є характерними для світового культурного процесу в цілому, однак мають національні особливості, пов’язані як із специфічним історико-культурним контекстом, так і з національним менталітетом. Зокрема, для українського історичного детективу помітною рисою є глибинне дослідження складних історичних процесів в часи біфуркацій, а подекуди – іронічне переосмислення минулого у постколоніальному дусі. Оскільки на сьогодні цей жанр знаходиться в стані розквіту, його невпинні трансформації заслуговують на подальше дослідження.

Ключові слова: культурологія, детектив, історичний детектив, ретро, художня інтерпретація.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Культурологія