Культурологічні аспекти наукових студій Володимира Янева

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2022.262552

Анотація

Мета дослідження – виявити культурологічні аспекти наукового доробку Володимира Янева в контексті культур-антропологічних та етнопсихологічних студій. Методологія дослідження ґрунтується на залученні гуманістичного підходу як базового до осмислення в науковій спадщині В. Янева; синергетичний підхід використаний як методологічна основа для різнобічного аналізу концептуальних ідей культур-антропологічного та етнопсихологічного знання; аксіологічний підхід задіяний для виявлення ціннісних засад наукового доробку В. Янева. У статті використано методи: аналітичний – для вивчення історико-філософських, культурологічних, етнопсихологічних праць з антропологічної проблематики; семіотичного аналізу – для реконструкції смислів, знаків та символів, закладених в аналізованих працях вченого; компаративного аналізу – для співставлення різних наукових теорій, розроблених в сфері культурної антропології та етнопсихології. Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше науковий доробок видатного українського вченого Володимира Янева інтерпретовано крізь призму культур-антропологічного та етнопсихологічного дискурсу, сформованого на теренах європейської та світової науки у ХХ столітті. Доведено, що запропоновані вченим концепції виховного ідеалу української людини корелюються із теоріями представників американської етнопсихологічної школи. Обґрунтовано, що наукові дослідження В. Янева в галузі етнопсихології, історії української культури та мистецтва можуть значно доповнити сучасну українську гуманітаристику вагомими науковими досягненнями зарубіжної україністики. Висновки. Спираючись на досягнення різних сфер наукових знань – культурної та соціальної антропології, етнопсихології, характерології тощо, В. Яневим було вироблено оригінальні етнопсихологічні концепції. Проблема особистості в культурі була розроблена вченим шляхом виявлення особливостей індивідуальності української людини, а також притаманних українцям ознак української національної психології та національного характеру. Науковий доробок Володимира Янева можна вважати вагомим теоретичним підґрунтя для формування культурологічної парадигми на теренах вітчизняного гуманітарного знання.

Ключові слова: науковий доробок Володимира Янева, культур-антропологія, етнопсихологія, українська людина, культурологія.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

Культурологія