№ 1-2(29) (2018)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Зміст

Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні PDF
В. І. Медінець, В. О. Іваниця 6-20
Методичні основи використання БПЛА для контроля забур’яненості посівів PDF
А. Б. Ачасов, А. О. Сєдов, А. О. Ачасова 21-28
Відновлювальні території парадинамічної антропогенної ландшафтної системи екомережі Мурованокуриловецького району Вінниччини PDF
Ю. В. Яцентюк 29-39
Оцінка екологічної стійкості ландшафтів річок басейну Західного Бугу у Волинській області PDF
М. В. Боярин, І. М. Нетробчук 40-46
Гідрологічні дослідження Дністровського лиману у 2012-2017 рр PDF
Є. І. Газетов, В. І. Медінець, С. М. Снігірьов 47-56
Протиерозійна оптимізація землекористування сільськогосподарських підприємств: локальний рівень PDF
В. П. Коляда, М. В. Шевченко, О. В. Круглов, А. О. Ачасова, П. Г. Назорок, О. О. Гребенчук 57-63
Динаміка та онтогенетичний стан популяцій Galanthus Nivalis l. та Allium Ursinum l. в національному природному парку «Кременецькі гори» PDF
О. С. Музиченко, С. А. Бойко 64-73

Антропогенний вплив на природне середовище

Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення PDF
Т. А. Сафранов 73-80
Екологічна оцінка компонентів екосистеми ставку c. Бобрівка Харківського району Харківської області PDF
О. О. Гололобова, В. В. Толстякова 81-91
Планування екологізації спортивних об’єктів для збереженя довкілля та живої природи: проблеми, шляхи вирішення PDF
О. І. Циганенко, І. В. Уряднікова, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова 92-99
Пірогенний вплив на геохімічну міграційну здатність важких металів PDF
Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Барбашин, В. Г. Кобзін 100-111
Агроекологічна характеристика осадів cтічних вод м. Харкова PDF
Є. В. Скрильник, Н. В. Максименко, Я. С. Рижкова, В. А. Рижков 112-118