Description formalization of the components of education process model

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.160052

Keywords:

education process model, criterion, resource component, rank model, holar model, directed graph

Abstract

A general analysis of the components of the education process model is conducted The directed graph is proposed, the vertices of which are the criteria for the quality of the resource component of the process model. A rank model is developed that allows characterizing the criteria for the quality of the resource component. The procedure of transforming the rank model into the corresponding holar model is considered. Particular attention is paid to organizing a much simplified dialogue with an expert, which allows to significantly expand the list of teaching staff-developers of education process models. Scientific novelty of this research is determined by the developed on the basis of the method of analysis of the holar model of quantitative organization of the quality criteria of the resource component of the process model. It allows in the conditions of resource constraints (temporary or financial) to focus the attention of the developer of the education process model on the most important criteria for its quality

Author Biography

Vyacheslav Bratkevich, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Nauky ave., 9, Kharkiv, Ukraine, 61166

PhD, Associate Professor

Department of Computer Systems and Technologies

References

Yakovlev, E. V., Yakovleva, N. O. (2016). Model' kak rezul'tat modelirovaniya pedagogicheskogo protsessa. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 9, 136–140.

Hiltz, S. R., Turoff, M. (2005). Education goes digital: The evolution of online learning and the revolution in higher educacion. Communications of the ACM, 48 (10), 59–64. doi: http://doi.org/10.1145/1089107.1089139

Goryachova, M. V. (2008). Modelirovanie pedagogicheskikh protsessov. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, 1, 74–75.

Ishizaka, A., Nemery, P. (2013). Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software. John Wiley & Sons, Ltd. Published. doi: http://doi.org/10.1002/9781118644898

Dias, L. C., Mousseau, V. (Eds.) (2014). Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. Special Issue: “Applying MCDA: challenges and case studies”, 21 (1-2), 1–93.

Stulov, A. Otsenka effektivnosti elektronnogo distantsionnogo obucheniya. Spravochnik po upravleniyu personalom. Available at: http://eng.websoft.ru/db/wb/26D3C1E6AD7BC171442579820031F250/doc.html

Latypova, V. A. (2016). Otsenka effektivnosti protsessa obucheniya pri nalichii slozhnykh otkrytykh zadach s pomoshh'yu ekspertnykh metodov. Ufimskiy gosudarstvennyy aviatsionnyy tekhnicheskiy universitet. Inzhenernyy vestnik Dona, 1. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-effektivnosti-protsessa-obucheniya-pri-nalichii-slozhnyh-otkrytyh-zadach-s-pomoschyu-ekspertnyh-metodov

Bilyk, O. O. (2009). Monitorynh yakosti zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Cherkasy: ChDEU.

Bratkevych, V. V. (2016). Otsenka kachestva system podderzhky E-learning. Systemy obrobky informatsii. Problemy i perspektyvy rozvytku IT-industrii, 4 (141), 219–222.

Saaty, T. L. (1993). Pryniatye reshenyi. Metod analyza yerarkhyi. Moscow: Radyo y sviaz, 278.

Senkivskyi, V. M., Kozak, R. O. (2008). Avtomatyzovane proektuvannia knyzhkovykh vydan. Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva, 200.

Thomas, L. S. Super Decisions CDF. Available at: https://www.superdecisions.com/models/

Saati, T. L. (2008). Prinyatie resheniy pri zavisimostyakh i obratnykh svyazyakh. Moscow: LKI, 360.

Published

2019-04-08

Issue

Section

Technical Sciences