Том 9, № 1 (26) (2016)

Содержание

Геологические науки

Розробка теоретичних й методологічних засад стратиграфії й хроностратиграфії та роль регіональних стратиграфічних підрозділів (РСП) для створення міжнародної (загальної) хроностратиграфічної шкали (М(З)ХСШ) PDF (Українська)
Ярина Мирославівна Тузяк 6-11

Экономические науки

Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг PDF
Валентина Михайловна Андриенко 12-16
Інформаційне забезпечення зобов’язань за доходами державного бюджету в контексті модернізації системи управління державними фінансами PDF (Українська)
Наталія Іванівна Сушко 17-22

Исторические науки

Дослідження образу музичного життя Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках друкованих джерел PDF (Українська)
Ольга Сергіївна Мусіяченко 23-31
Формування природничо-сільськогосподарських інститутів у структурі ВУАН 1920-х-1930-х рр. PDF (Українська)
Валерій Вікторович Новородовський 31-38

Сельскохозяйственные науки

Особливості забур’янення агроценозів ячменю ярого і картоплі залежно від застосування гербіцидів PDF (Українська)
Іван Антонович Шувар, Ганна Михайлівна Корпіта 39-43

Философские науки

Микрософия власти: интерсубъективный анализ PDF
Людмила Владимировна Крымец 44-48
Вивчення української філософії як чинник творення національної культури PDF (Українська)
Наталія Валеріївна Шакун 48-52