Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 7 (2018) Екологічно небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку Аннотация
Elena Dmitrieva, Nataliya Teliura, Irina Khorenzhaja
 
Том 11, № 1 (16) (2015) Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства Аннотация
Андрій Анатолійович Пилипенко, Аліна Олександрівна Литвиненко
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті Аннотация
Маріан Філаретович Бирка
 
Том 4, № 1(4) (2014) Формування рухових здібностей та технічної підготовленості юних футболістів 11-14 років Аннотация
Артем Васильович Бойченко
 
Том 4, № 5(9) (2015) Мотивація як провідний чинник організації самостійної роботи студентів у вищому начальному закладі Аннотация
Марина Эдуардовна Морозова
 
Том 3 (2017) Дослідження методичного забезпечення матеріального стимулювання діяльності з інноваційно-технологічного розвитку Аннотация
Irinа Cherevan, Lidya Plotnikova
 
Том 6, № 5(11) (2015) Педагогічні умови розвитку професійного іміджу працівників методичних служб закладів післядипломної педагогічної освіти Аннотация
Анна Сергіївна Виноградова
 
Том 12, № 1 (29) (2016) Аналіз українського етнокультурного розвитку й етнічних процесів у першій половині XVII ст. Аннотация
Юрій Степанович Фігурний
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Авторська спроможність у творчо-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Аннотация
Тетяна Борисівна Стратан-Артишкова
 
Том 6, № 5(11) (2015) Особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів-вихователів у системі післядипломної освіти Аннотация
Ярослава Леонидовна Катюк
 
Том 10, № 5 (15) (2015) Середовищні детермінанти когнітивного розвитку студентів в культуротворчому середовищі внз Аннотация
Лариса Леонідівна Ордіна
 
Том 6, № 3 (11) (2015) Завдання регіонального менеджменту у формуванні стратегічних орієнтирів розвитку аграрної сфери Аннотация
Віталій Йосипович Ерфан
 
Том 5, № 4(10) (2015) Розвиток вінцевої судинної системи Аннотация
Олена Олександрівна Яковець, Сергій Володимирович Козлов
 
Том 4, № 1 (21) (2016) Розважальний характер сучасного телебачення: перспективи та тенденції Аннотация
Андрій Олександрович Недо
 
Том 9, № 5(14) (2015) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти Аннотация
Людмила Олександрівна Базиль
 
Том 5, № 3(10) (2015) Розвиток підприємства: відмітні характеристики та типологія Аннотация
Лариса Олександрівна Лігоненко
 
Том 9, № 1 (14) (2015) Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку Аннотация
Надія Анатоліївна Даляк
 
Том 3, № 1 (3) (2014) Формування змісту розвитку професійно значущих якостей вчителя технології у післядипломній освіті Аннотация
Ірина Михайлівна Ковальчук
 
Том 2, № 5 (19) (2016) Ефективність застосування методу Бобат в корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з руховими розладами Аннотация
Божена Олегівна Буховець
 
№ 2 (2) (2014) Удосконалення банківської системи України Аннотация
Аліна Петрівна Нікітіна, Людмила Іванівна Саченок
 
Том 7, № 3 (12) (2015) Моделювання сталого розвитку міст для країн, що розвиваються Аннотация
Ксенія Олександрівна Ільченко, Анастасія Андріївна Лісогор
 
Том 2, № 5 (19) (2016) Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи Аннотация
Ольга Андріївна Федій
 
Том 6, № 3 (11) (2015) Місце та роль підприємництва у забезпеченні стійкого розвитку українського суспільства Аннотация
Богдан Валерійович Ільченко
 
Том 3, № 3 (8) (2015) Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки Аннотация
Юрій Євгенович Кирилов
 
Том 11 (2017) Проблема продовольчої безпеки в контексті соціального розвитку українського села в умовах незалежності ( 1991–2008 рр.) Аннотация
Maryna Ihnatenko
 
1 - 25 из 44 результатов 1 2 > >> 

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.