DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.100358

Аналіз змін системи згортання крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень різного ступеня важкості

Svitlana Samoilova, Olga Plenova, Lyubov Shkala

Анотація


Метою дослідження було встановити вплив ступеню важкості хронічного обструктивного захворювання легень  на стан плазмового гемостазу у хворих із поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та ХОЗЛ. В результаті роботи виявлено, що коморбідний перебіг ГХ та ХОЗЛ характеризується підвищенням активності згортуючої ланки системи гемостазу, вираженість якої асоціюється із ступенем важкості бронхообструкції

Ключові слова


гіпертонічна хвороба; хронічне обструктивне захворювання легень; коагуляцйний гемостаз; отрута змій

Повний текст:

PDF

Посилання


Pastukhov, M. V. (2015). Statistical Review and ways progression of COPD in Ukraine. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal, 1, 136–137.

Korotchenko, О. V. (2014). Current international recommendations on the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease according to the Global Initiative for the diagnosis and treatment of COPD (GOLD) GOLD 2011 with amendments 2012. Therapeutic Ukrainian magazine, 2, 5–9.

Stupnytskyi, G. Y. (2014). The state of hemostasis in chronic obstructive pulmonary disease, combined with obesity. Stupnytskyi circulation and hemostasis, 1-2, 119–122.

Rasputin, L. V. (2010). Features of clinical course of hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Actual problems of modern medicine, 10 (2), 96–99.

Medvedev, I. N. (2015). Aggregational properties of blood elements and vascular control over them in patients with arterial hypertension with dyslipidemia. Russian Cardiology Journal, 4, 18–22.

Roka-Moya, Y. M., Bilous, V. L., Zhernossekov, D. D., Grinenko, T. V. (2014). Novel aspects of platelet aggregation. Biopolymers and Cell, 30 (1), 10–15. doi: 10.7124/bc.000874

Ikeda, N., Yasu, T., Tsuboi, K., Sugawara, Y., Kubo, N., Umemoto, T. et. al. (2010). Effects of Submaximal Exercise on Blood Rheology and Sympathetic Nerve Activity. Circulation Journal, 74 (4), 730–734. doi: 10.1253/circj.cj-09-0758

Samoilova, S. O., Plienova, O. M. (2016). Determination of coagulation factors activity in patients with II stage hypertension in combination with COPD using highly specific tests containing snake venom. ScienceRise: Medical Science, 6 (2), 4–9. doi: 10.15587/2519-4798.2016.72549

Samoilova, S. O. (2016). Effect of concomitant chronic obstructive pulmonary disease on blood clotting in patients with stage II hypertension. Family Medicine, 4 (66), 146–149.

Order "On approval and introduction of medical and technological documents and standardization of medical care in hypertension" (2012). Ministry of Health of Ukraine, No. 384.

Order "On Amendments to the Ministry of Health of Ukraine" (2014). Ministry of Health of Ukraine, No. 270.

Barkagan, Z. S., Momot, A. P. (2001). Diagnosis and therapy controlled hemostasis disorders. Moscow: Nyudiamed, 296.

Kravchenko, N. K., Vovk, T. B., Raksha, N. G., Savchuk, O. M., Ostapchenko, L. I. (2015). The systems approach to the study of protein-protein interactions in disorders of hemostasis. Kyiv: "TOV "Interservice", 194.

Kim, V., Goel, N., Gangar, J., Zhao, H., Ciccolella, D., Silverman, E. et. al. (2014). Risk Factors for Venous Thromboembolism in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation, 1 (2), 239–249. doi: 10.15326/jcopdf.1.2.2014.0133


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пастухова, М. В. Статистичний огляд і шляхи прогресування ХОЗЛ в Україні [Текст] / М. В. Пастухова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2015. – № 1. – С. 136–137.

Коротченко, О. В. Сучасні міжнародні рекомендації щодо діагностики хронічного обструктивного захворювання легень згідно із Глобальною ініціативою з діагностики та лікування ХОЗЛ (GOLD) 2011 з доповненнями GOLD 2012 [Текст] / О. В. Коротченко // Український терапевтичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 5–9.

Ступницька, Г. Я. Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням [Текст] / Г. Я. Ступницька // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1-2. – С. 119–122.

Распутіна, Л. В. Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень [Текст] / Л. В. Распутіна // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010. – Т. 10, № 2. – С. 96–99.

Медведев, И. Н. Агрегационные свойства форменных элементов крови и сосудистый контроль над ними у больных артериальной гипертонией с дислипидемией [Текст] / И. Н. Медведев, И. А. Скорятина // Российский кардиологический журнал. – 2015. – № 4. – С. 18–22.

Roka-Moya, Y. M. Novel aspects of platelet aggregation [Text] / Y. M. Roka-Moya, V. L. Bilous, D. D. Zhernossekov, T. V. Grinenko // Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, Issue 1. – P. 10–15. doi: 10.7124/bc.000874 

Ikeda, N. Effects of Submaximal Exercise on Blood Rheology and Sympathetic Nerve Activity [Text] / N. Ikeda, T. Yasu, K. Tsuboi, Y. Sugawara, N. Kubo, T. Umemoto et. al. // Circulation Journal. – 2010. – Vol. 74, Issue 4. – P. 730–734. doi: 10.1253/circj.cj-09-0758 

Самойлова, С. О. Визначення активності факторів зсідання крові у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії в поєднанні з ХОЗЛ за допомогою високоспецифічних тестів з отрутами змій [Текст] / С. О. Самойлова, О. М. Плєнова // ScienceRise: Medical Science. – 2016. – № 6 (2). – С. 4–9. doi: 10.15587/2519-4798.2016.72549 

Самойлова, С. О. Вплив супутнього хронічного обструктивного захворювання легень на процеси згортання крові у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії [Текст] / С. О. Самойлова // Сімейна медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 146–149.

Наказ "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів і стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії" [Текст]. – МОЗ України, 2012. – № 384.

Наказ "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України" [Текст]. – МОЗ України, 2014. – № 270.

Баркаган, З. С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза [Текст] / З. С. Баркаган, А. П. Момот. – М.: Ньюдиамед, 2001. – 296 с.

Кравченко, Н. К. Системний підхід до вивчення білок-білкових взаємодій при порушеннях гемостазу [Текст]: монографія / Н. К. Кравченко, Т. Б. Вовк, Н. Г. Ракша, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 194 с.

Kim, V. Risk Factors for Venous Thromboembolism in Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Text] / V. Kim, N. Goel, J. Gangar, H. Zhao, D. Ciccolella, E. Silverman et. al. // Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation. – 2014. – Vol. 1, Issue 2. – P. 239–249. doi: 10.15326/jcopdf.1.2.2014.0133 Copyright (c) 2017 Svitlana Samoilova, Olga Plenova, Lyubov Shkala

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)