DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.113511

Систематизація чинників ризику формування станів дезадаптації у студентів в сучасних умовах

Maksim Khaustov

Анотація


В дослідженні проведено вивчення предикторів формування станів дезадаптації студентів.

Встановлено, що у формуванні порушень адаптації студентів медиків лежить багатофакторна обумовленість, у якій біологічні, соціальні і психологічні фактори представлені в нерозривному комплексі, що визначає специфіку клінічних проявів дезадаптивних станів та шляхи їх корекції та профілактики


Ключові слова


студенти медики; розлади адаптації; чинники ризику; соціально-психологічні чинники; особливості особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Malakhov, P. S., Asieieva, Yu. O., Kharitonova, A. S. (2016). Problemnist adaptatsii studentiv-medykiv. Medychna psykholohiia, 2, 3–5.

Gavenko, V. L., Gavenko, N. V., Boyko, V. V. (2010). Dezadaptivnye rasstroystva u studentov medikov. Novye podkhody k diagnostike, lecheniyu i reabilitatsii psikhicheskikh zabolevaniy. Kharkiv, 112–113.

Kozhina, G. M., Markova, M. V., Grinevich, E. G., Zelens'ka, K. O. (2011). K probleme adaptatsionnogo sindroma studentov mladshikh kursov VUZov III–IV urovney akkreditatsii. Arkhіv psikhіtrіi, 17 (4 (67)), 32–35.

Zelens'ka, K. O. (2011). Sravnitel'nyy analiz osobennostey adaptatsii k uchebnoy deyatel'nosti studentov pervokursnikov. Tavricheskiy zhurnal psikhiatrii, 15 (2 (52)), 22.

Kіoseva, O. V. (2016). Psikhopatologicheskaya kharakteristika emotsional'noy sfery u studentov mladshikh kursov. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 24 (1 (86)), 60–63.

Kovalenko, M. V. (2014). Strukturnyi analiz perfektsionizmu u studentiv vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 22 (3 (80)), 65–68.

Pshuk, N. H., Slobodianiuk, D. P. (2015). Rol psykhosotsialnykh chynnykiv v genezi sotsialnoi dezadaptatsii u studentskoi molodi. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 23 (2 (83)), 86–91.

Chaban, O. S., Khaustova, O. O., Trachuk, L. Ye. (2016). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti navchannia studentiv za spetsialnistiu «Medychna psykholohiia». Medychna psykholohiia, 11 (1), 3–8.

Zorii, A. I. (2010). Vzaiemozviazok osobystisnykh rys studentiv-medykiv i pokaznykiv vehetatyvnoi nervovoi systemy pid chas skladannia ispytiv. Medychna psykholohiia, 5 (1), 15–18.

Markova, M. V. (2010). Systema psykhohihiieny ta psykhoprofilaktyky porushennia funktsionuvannia studentskoi simi. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 18 (3 (64)), 133.

Korniienko, O. V. (2015). Indyvidualno-typolohichnyi (introvertovanyi) ta faktornyi analizy psykhosomatychnoho zdorovia studentok-divchat Kyivskoho natsionalnoho universtytetu imeni Tarasa Shevchenka. Humanitarnyi visnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody", 35, 144–151.

Lobunets, H. Yu. (2012). Problema rozladiv psykhichnoi sfery studentiv, yaki maiut invalidnist. Medychna psykholohiia, 4, 48–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Малахов, П. С. Проблемність адаптації студентів-медиків [Текст] / П. С. Малахов, Ю. О. Асєєва, А. С. Харітонова // Медична психологія. – 2016. – № 2. – С. 3–5.

Гавенко, В. Л. Дезадаптивные расстройства у студентов медиков [Текст]: мат. науч.-пр. конф. / В. Л. Гавенко, Н. В. Гавенко, В. В. Бойко // Новые подходы к диагностике, лечению и реабилитации психических заболеваний. – Х., 2010. – С. 112–113.

Кожина, Г. М. К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов ВУЗов III–IV уровней аккредитации [Текст] / Г. М. Кожина, М. В. Маркова, Е. Г. Гриневич, К. О. Зеленська // Архів психітрії. – 2011. – Т. 17, № 4 (67). – С. 32–35.

Зеленська, К. О. Сравнительный анализ особенностей адаптации к учебной деятельности студентов первокурсников [Текст] / К. О. Зеленська // Таврический журнал психиатрии. – 2011. – Т. 15, № 2 (52). – C. 22.

Кіосєва, О. В. Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов младших курсов [Текст] / О. В. Кіосєва // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т. 24, № 1 (86). – С. 60–63.

Коваленко, М. В. Структурний аналіз перфекціонізму у студентів вищих навчальних медичних закладів [Текст] / М. В. Коваленко // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, № 3 (80). – С. 65–68.

Пшук, Н. Г. Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді [Текст] / Н. Г. Пшук, Д. П. Слободянюк // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, № 2 (83). – С. 86–91.

Чабан, О. С. Шляхи підвищення ефективності навчання студентів за спеціальністю «Медична психологія» [Текст] / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, Л. Є. Трачук // Медична психологія. – 2016. – T. 11, № 1. – С. 3–8.

Зорій, А. І. Взаємозв’язок особистісних рис студентів-медиків і показників вегетативної нервової системи під час складання іспитів [Текст] / А. І. Зорій // Медична психологія. – 2010. – T. 5, № 1. – С. 15–18.

Маркова, М. В. Система психогігієни та психопрофілактики порушення функціонування студентської сім’ї [Текст] / М. В. Маркова // Український вісник психоневрології. – 2010. – Т. 18, № 3 (64). – С. 133.

Корнієнко, О. В. Індивідуально-типологічний (інтровертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров’я студенток-дівчат Київського національного універститету імені Тараса Шевченка [Текст] / О. В. Корнієнко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – 2015. – № 35. – С. 144–151.

Лобунець, Г. Ю. Проблема розладів психічної сфери студентів, які мають інвалідність [Текст] / Г. Ю. Лобунець // Медична психологія. – 2012. – № 4. – С. 48–50.Copyright (c) 2017 Maksim Khaustov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)