РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ БАЛОВОЇ ШКАЛИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КАШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

Автор(и)

  • М. Р. Мардар Одесская национальная академия пищевых технологий, Ukraine
  • Ю. П. Байбак

Ключові слова:

балова шкала, каші швидкого приготування, органолептична оцінка якості, профілограми, дегустація

Анотація

У статті наведено розроблену балову шкалу органолептичних показників якості каш швидкого приготування і результати органолептичної оцінки якості нових продуктів за допомогою профільного та балових методів.

Посилання

ДСТУ 3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення [Текст]. – Введ. 2010.28.05. – К.: Держспоживстандарт, 2010. – 17 с.

Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания [Текст] / А.А. Вытовтов. – СПб.: ГИОРД, 2010. – 232 с.

Байбак, Ю.П. Маркетинговое исследование потребительских мотиваций и предпочтений при выборе каш быстрого приготовления [Текст] / Ю.П. Байбак, М.Р. Мардар, Т.М. Череватая // Качество продукции, технологий и образования: Материалы VIII Международной научно-практической конференции. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – С. 77–81.

Родина, Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров [Текст]: учебник для студентов вузов /Т.Г. Родина. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. – 208 с.

Сенсорний аналіз [Текст]: практикум / І.В. Ємченко, А.О. Троякова, А.П. Батутіна та ін. – Л.: ВФ Афіша, 2009. – 328 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-07

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ