Svitlana Onyshchenko

Odessa National Maritime University, Ukraine
Doctor of Economics, Professor
Department of Fleet Operation and Technology of Sea Transportation

Scopus ID: 56527420200
Researcher ID: GPN-3772-2022
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9660-1921

Selected Publications:

  1. Onischenko, S., Arabadzhi, E. (2012). Formation of the optimal enterprise development program. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies6(3(54)), 60-66.
  2. Onischenko, S. P. (2009). Modelirovanie protsessov organizatsii i funktsionirovaniia sistemy marketinga morskih transportnyh predpriiatiy. Odessa: "Feniks", 328.
  3. Onischenko, S. P., Lysenko, Yu. G. (2009). Modelirovanie optimal'noy traektorii razvitiia predpriiatiia s uchetom veroiatnostnoy prirody vneshnih usloviy i upuschennyh vygod. Modeli upravleniia v rynochnoy iekonomike, V. 12, 140-152.
  4. Onishchenko, S. P., Smrkovskaia, V. Yu. (2012). Modelirovanie proizvodstvenno-raspredelitel'nykh vertikal'no-intehrirovannykh struktur. Vіsnik Odes'koho natsіonal'noho mors'koho unіversitetu, № 35, 188-202.
  5. Onyshchenko, S. P., Shutenko, T. M. (2012). Peculiarities of market risks and measures for their reduction in contemporary shipping business. Aktual'nye problemy ekonomiki, № 2(128), 85–98.
  6. Onischenko, S., Logіnov, O. (2013). Forecasting the demand for the education market of high schools. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 2(10(62)), 10-17.
  7. Onyshchenko, S. P., Lytvynova, N. N. (2012). Spetsyfyka proektov hosudarstvenno-chastnoho partnerstva y perspektyvы ykh yspolzovanyia dlia razvytyia ukraynskykh morskykh portov. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, № 4 (20), 4-17.
  8. Onyshchenko, S., Korobkova, O. (2013). State regulation issues of intermediary activity of customs brokers in Ukraine. Constanta Maritime University Annals, Vol. 20, Is. 2, 257-262.