Viktor Sheychenko

Poltava State Agrarian University, Ukraine
Doctor of Technical Sciences, Professor
Department of Technologies and Means of Mechanization of Agrarian Production

Researcher ID: Q-6459-2016
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2751-6181

Selected Publications:

  1. Sheychenko, V., Dudnikov, I., Kuzmych, A., Shevchuk, M., Shevchuk, V., Pushka, A et al. (2017). Study of the process of grain pre-threshing by working bodies of a combine harvester header. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (1 (90)),19–27. doi:15587/1729-4061.2017.118276
  2. Sheychenko, V. O., Khaylis, H. A., Shevchuk, V. V., Shevchuk, M. V. (2016). Korelyatsiynyy analiz tyahovoho oporu eksperymentalʹnoyi sektsiyi holchatoyi borony. Tekhnichnyy servis ahropromyslovoho, lisovoho ta transportnoho kompleksiv, 5, 16–20.
  3. Sheychenko, V. O., Nyedovyesov, V. I., Hrytsaka, O. M. (2015). Doslidzhennya obmolotu zerna trybarabannoyu molotarkoyu.Silʹsʹkohospodarsʹki mashyny, 33, 149–155.
  4. Sheychenko, V. O., Limont, A. S., Rudenko, V. H., Polishchuk, O. S. (2015). Vtrata volokna v polehlomu steblostoyi i hotuvannya roshentsevoyi lʹonotresty. Silʹsʹkohospodarsʹki mashyny, 32, 258–266.
  5. Sydorchuk, O. V., Sheychenko, V. O., Serhyeyeva, N. V., Veremeychyk, V. P., Shapoval, L. I., Blyznyuk, V. M. (2014). Transfer innovatsiynykh rozrobok v silʹsʹkohospodarsʹke vyrobnytstvo. Mekhanizatsiya i elektryfikatsiya silʹsʹkoho hospodarstva, 99 (2), 365–376.
  6. Sheychenko, V. O., Limont, A. S., Tolstushko, M. M., Klymchuk, V. M. (2014). Tovarni yakosti ruloniv lʹonotresty sfomovanykh pres-pidbyrachem. Silʹsʹkohospodarsʹki mashyny, 28,121–129.
  7. Sheychenko, V. O., Khaylis, H. A., Kustov, S. O., Kuzʹmych, A. Ya., Tolstushko, M. M. (2014). Doslidzhennya vzayemodiyi podilʹnyka zhnyvarky iz steblom sonyashnyku pid chas zbyrannya. Mekhanizatsiya i elektryfikatsiya silʹsʹkoho hospodarstva, 99 (1), 175–183.