: Перелік спеціальностей журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва»

Список спеціальностей, за якими журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» входить в «Перелік наукових фахових видань України» (категорія «Б»)

Том 1. Виробничо-технологічні системи

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування 143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

171 Електроніка

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології

Том 2. Інформаційно-керуючі системи

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

271 Річковий та морський транспорт

272 Авіаційний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

Том 3. Хімічна інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

181 Харчові технології

182 Технологія легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

Том 4. Економіка підприємств. Макроекономіка

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини