DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.145319

Mathematical modeling of curtain grouting parameters for the roadways flooding prevention

Elena Serikova, Elena Strelnikova, Leonid Pisnia

Abstract


The object of research is the process of flooding the roadway in the zone of influence of irrigation fields. One of the most problematic places is the influence of such technogenic factors on the groundwater level as irrigation fields and roads, the prevailing natural factors. Excess moisture content reduces the carrying capacity of the soil, which leads to accelerated destruction and shortening of the road life. In such cases, a road with drainage problems requires more frequent repair and rehabilitation than the one on which the drainage system is functioning normally. Therefore, the cost of the device coverage should be compared with the cost of supporting wastewater. To maintain the roads and prevent their flooding, constant monitoring of the state of the groundwater level (GWL) and a forecast of its changes are necessary.

In the course of research, mathematical methods are used (analytical solution of differential filtration equations involving the Maple computer program) for mathematical modeling of the curtain grouting parameters. As well as methods of environmental and economic assessment and comparative analysis to determine significant factors influencing the GWL and the impact of GWL on the environment.

An engineering measure is proposed to protect the roadway from the harmful effects of groundwater, providing for the establishment of curtain grouting along the road. The mathematical modeling of the parameters of the curtain grouting, which will make it possible to effectively use the curtain grouting in the fight against flooding.

From the Polubarinova-Kochina equation of the liquid medium motion, the Dupuit equation is obtained, which was used to solve the stationary problem of determining the flow rate of water through the curtain grouting. Then it is solved the stationary problem of determining the flow rate of water through the curtain grouting. It is established that the use of curtain grouting is effective even at such parameters: Кf ≤ 0.7 m/day, with a greater length and a smaller deepening of the curtain itself. The obtained calculations of the parameters will allow the use of curtain grouting in various industries to protect against flooding of various objects.


Keywords


road flooding; irrigation fields; filtration coefficient; mathematical model of curtain grouting parameters

References


Olshanska, I., Rudyi, M., Pedan, V. (2016). Monitorynh pidzemnykh vod na terytoriyi Sumskoi ta Kharkivskoi oblastei. Zvedenyi informatsiynyi zvit Kharkivskoi kompleksnoi heolohichnoi ekspedytsii za 2006–2015 rr., 256.

Serikova, E. N., Yakovlev, V. V. (2011). Additional infiltration into the groundwater at the metropolitan area (for example, Kharkov). Municipal economy of cities. Series: Engineering Sciences and Architecture, 97, 344–348.

Pravyla No. 190 vid 1997-09-26. Tekhnichni pravyla remontu ta utrymannia avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia Ukrainy P-H.1-218-113-97.

RSFSR. 20.03,79 g. Tekhnicheskie ukazaniya. po ukrepleniyu obochin. avtomobil'nyh dorog. VSN 39-79.

ODN 218.3.039-2003 (utv. rasporyazheniem Mintransa RF ot 23.05.2003 N OS-461-r).

Milyaeva, E. V., Mahatkov, I. D., Ermolov, Yu. V., Kirpotin, S. N. (2012). Razvitie podtopleniy vdol' nasypnyh dorog v usloviyah lesotundry Zapadnoy Sibiri. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 365, 206–211.

Sologaev, V. I. (1999). Zashchita ot podtopleniya v gorodskom stroitel'stve. Ustroystvo i rabota. Omsk: SibADI, 56.

Aver’yanov, V. N. (2014). Evaluation of the Impermeability of a Curtain Formed from Alluvial Clayey Loams Based on Study of the Microstructure of the Soil and Filtration Investigations. Power Technology and Engineering, 47 (5), 326–331. doi: https://doi.org/10.1007/s10749-014-0447-4

Mordvintsev, K., Alwahab, Y. A. (2017). Evaluation of the Effectiveness of the Creation of Antifiltration Curtains in Hydroelectric Power Plant in Syria. Advances in Intelligent Systems and Computing, 634–639. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_67

Bruce, D. A., Dreese, T. L., Heenan, D. M. (2008). Concrete walls and grout curtains in the twenty-first century: the concept of composite cut-offs for seepage control. USSD 2008 Conference. Portland, 35.

Polubarinova-Kochina, P. Ya. (1977). Teoriya dvizheniya gruntovyh vod. Moscow: Nauka, 664.

Barenblatt, G. I., Entov, V. M., Ryzhik, V. M. (1984). Dvizhenie zhidkostey i gazov v prirodnyh plastah. Moscow: Nedra, 211.

Perevoznikov, B. F. (1993). Zashchita avtomobil'nyh dorog ot opasnyh gidrometeorologicheskih processov i yavleniy. Moscow: Informavtodor.

Muftahov, A. Zh., Korinchenko, I. V., Grigor'eva, N. M. et. al. (1991). Prognozy podtopleniya i raschet drenazhnyh sistem na zastraivaemyh i zastroennyh territoriyah. Moscow: Stroyizdat, 272.

Rudakov, V. K. (1970). Metody prognoznyh raschetov vliyaniya orosheniya na rezhim gruntovyh vod. Voprosy gidrogeologichnskih prognozov v svyazi s irrigaciey zemel' i vodosnabzheniem. Trudy Dnepropetrovskogo gosudarstvennogo universiteta, 3, 123–127.

L'vovich, Yu. M. (1980). Sovremennye konstrukcii i metody ukrepleniya na ob'ektah dorozhno-mostovogo stroitel'stva. Moscow: CBNTI Minavtodora RSFSR, 69.

L'vovich, Yu. M., Motylev, Yu. L. (1979). Ukreplenie otkosov zemlyanogo polotna avtomobil'nyh dorog. Moscow: Transport, 199.

Zolotarev, N. V. (2013). Modelirovanie podtopleniya i drenirovaniya melioriruemyh landshaftov metodom elektronnyh tablic s cel'yu prognozirovaniya ih sostoyaniya. Omsk, 22.

Serikova, E., Strelnikova, E., Yakovlev, V. (2015). The Programme of Measures to Prevent Flooding on the Built-up Areas on Example of Kharkiv City. International Journal of Development Research, 5 (12), 6236–6240.

Serikova, E. N., Yakovlev, V. V. (2012). Rol' upravlencheskih metodov v predotvrashchenii podtopleniya gorodov. Naukovyi visnyk budivnytstva, 68, 382–387.


GOST Style Citations


Olshanska I., Rudyi M., Pedan V. Monitorynh pidzemnykh vod na terytoriyi Sumskoi ta Kharkivskoi oblastei. Zvedenyi informatsiynyi zvit Kharkivskoi kompleksnoi heolohichnoi ekspedytsii za 2006–2015 rr. 2016. 256 p.

Serikova E. N., Yakovlev V. V. Additional infiltration into the groundwater at the metropolitan area (for example, Kharkov) // Municipal economy of cities. Series: Engineering Sciences and Architecture. 2011. Issue 97. P. 344–348.

Pravyla No. 190 vid 1997-09-26. Tekhnichni pravyla remontu ta utrymannia avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia Ukrainy P-H.1-218-113-97.

RSFSR. 20.03,79 g. Tekhnicheskie ukazaniya. po ukrepleniyu obochin. avtomobil'nyh dorog. VSN 39-79.

ODN 218.3.039-2003 (utv. rasporyazheniem Mintransa RF ot 23.05.2003 N OS-461-r).

Razvitie podtopleniy vdol' nasypnyh dorog v usloviyah lesotundry Zapadnoy Sibiri / Milyaeva E. V. et. al. // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. Issue 365. P. 206–211.

Sologaev V. I. Zashchita ot podtopleniya v gorodskom stroitel'stve. Ustroystvo i rabota. Omsk: SibADI, 1999. 56 p.

Aver’yanov V. N. Evaluation of the Impermeability of a Curtain Formed from Alluvial Clayey Loams Based on Study of the Microstructure of the Soil and Filtration Investigations // Power Technology and Engineering. 2014. Vol. 47, Issue 5. P. 326–331. doi: https://doi.org/10.1007/s10749-014-0447-4 

Mordvintsev K., Alwahab Y. A. Evaluation of the Effectiveness of the Creation of Antifiltration Curtains in Hydroelectric Power Plant in Syria // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2017. P. 634–639. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_67 

Bruce D. A., Dreese T. L., Heenan D. M. Concrete walls and grout curtains in the twenty-first century: the concept of composite cut-offs for seepage control // USSD 2008 Conference. Portland, 2008. 35 p.

Polubarinova-Kochina P. Ya. Teoriya dvizheniya gruntovyh vod. Moscow: Nauka, 1977. 664 p.

Barenblatt G. I., Entov V. M., Ryzhik V. M. Dvizhenie zhidkostey i gazov v prirodnyh plastah. Moscow: Nedra, 1984. 211 p.

Perevoznikov B. F. Zashchita avtomobil'nyh dorog ot opasnyh gidrometeorologicheskih processov i yavleniy. Moscow: Informavtodor, 1993.

Prognozy podtopleniya i raschet drenazhnyh sistem na zastraivaemyh i zastroennyh territoriyah: sprav. pos. / Muftahov A. Zh. et. al. Moscow: Stroyizdat, 1991. 272 p.

Rudakov V. K. Metody prognoznyh raschetov vliyaniya orosheniya na rezhim gruntovyh vod // Voprosy gidrogeologichnskih prognozov v svyazi s irrigaciey zemel' i vodosnabzheniem. Trudy Dnepropetrovskogo gosudarstvennogo universiteta. 1970. Issue 3. P. 123–127.

L'vovich Yu. M. Sovremennye konstrukcii i metody ukrepleniya na ob'ektah dorozhno-mostovogo stroitel'stva. Moscow: CBNTI Minavtodora RSFSR, 1980. 69 p.

L'vovich Yu. M., Motylev Yu. L. Ukreplenie otkosov zemlyanogo polotna avtomobil'nyh dorog. Moscow: Transport, 1979. 199 p.

Zolotarev N. V. Modelirovanie podtopleniya i drenirovaniya melioriruemyh landshaftov metodom elektronnyh tablic s cel'yu prognozirovaniya ih sostoyaniya: Abstract's PhD thesis. Omsk, 2013. 22 p.

Serikova E., Strelnikova E., Yakovlev V. The Programme of Measures to Prevent Flooding on the Built-up Areas on Example of Kharkiv City // International Journal of Development Research. 2015. Vol. 5, Issue 12. Р. 6236–6240.

Serikova E. N., Yakovlev V. V. Rol' upravlencheskih metodov v predotvrashchenii podtopleniya gorodov // Naukovyi visnyk budivnytstva. 2012. Issue 68. P. 382–387.Copyright (c) 2018 Elena Serikova, Elena Strelnikova, Leonid Pisnia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448