DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4710

Actual problems of reforming the system of public financial control in Ukraine

Євген Валерійович Дейнеко

Abstract


The article considers the current system of state financial control in Ukraine, summarizes the key drawbacks of such a system is considered modern directions of reforming the current system and built the future system of state financial control with regard to the field of public internal financial control in such a system.

Keywords


state financial control, internal financial control, harmonization.

References


Дікань, Л.В. Державний фінансовий контроль як ефективний важіль забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка, д-ра екон. наук М.О. Кизима // Лібермановські читання – 2011: Економічна спадщина та сучасні проблеми. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД "ІНЖЕК", 2011. – С. 240 – 248.

Дікань, Л.В. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку [Текст] / Л.В. Дікань, Н.М Шульга. Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна, Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.

Дікань, Л.В. Фінансовий контроль: теорія та методологія [Текст] : монографія / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 92 с.

Дікань, Л.В. Людський фактор в забезпеченні ефективності державного внутрішнього фінансового контролю [Текст] / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Економіка розвитку. – 2011. – №3 (59). – С.10-13


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Євген Валерійович Дейнеко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448