DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4773

Modern control methods in a quasistationary objects

Олександр Васильович Степанець

Abstract


The article describes the ways of improving quality of automatic control systems, using auto-tuning methods. The structure of control system with internal model control and automatic tuning is proposed

Keywords


optimization; automatic control; IMC

References


Мовчан, А.П. Адаптивні та параметрично-оптимальні системи управління [Текст] : навч. посібник, ел. вид. / А.П. Мовчан, О.В. Степанець – К. : КПІ, 2011. — 108с.

Мовчан, А.П. Задача оптимального синтезу систем керування об’єктами енергетики, що працюють в умовах змінної потужності [Текст] / А.П. Мовчан, С.Ю. Олійник // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, серія теплоенергетики. – 1997. – С. 89-94.

Мовчан, А.П., Мисак В.Ф., Баган Т.Г. Синтез нелінійних систем управління для об’єктів з запізнюванням [Текст] / А.П. Мовчан, В.Ф. Мисак, Т.Г.Баган // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, серія теплоенергетики. – 1999. – № 2 - С. 8-14.

Ковриго, Ю.М. Адаптивное управление теплоэнергетическими процессами [Текст] / Ю.М. Ковриго, А.П. Мовчан, Б.В. Фоменко, И.А. Полищук // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2007. - № 2. – С. 147-156.

Автоматическая оптимизация АСР промышленных объектов в энергетике [Текст] / А.А. Уваров, А.П. Мовчан, Ю.М. Ковриго, Т.Г. Баган. // Энергетика. – 2005.– № 1. – С. 57-61

Степанець, О. Регулювання теплового навантаження котлоагрегата на основі оцінки моделі об’єкта [Текст] / Олександр Степанець, Анатолій Мовчан // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – T. 4, N 8(52). – С. 42-45. – Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1463.

Мовчан, А.П. Идентификация объектов управления в адаптивных системах управления [Текст] / Мовчан А.П., Мысак В.Ф., Степанец А.В. // Сучасні наукові дослідження : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції

(2006). – Д. : Наука і освіта, 2006. – С. 60-63.

Мовчан, А. Адаптивне нечітке управління в системах кондиціювання та вентиляції [Текст] / Анатолій Мовчан, Едуард Голуб // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – T. 2, N 10(56). – С. 63-68. – Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3897.

Єрмолович, Д.А. Системи керування об'єктами з запізнюваннями [Текст] / Д.А. Єрмолович, А.П. Мовчан // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики : тези доп. VIII міжнар. наук.-прак. конф. аспірантів, магістрантів, студентів, 19-23 кв. 2010 р. – К., 2010. – С. 283.

Мовчан, А.П. Параметрична оптимізація каскадної системи з коригуючим регулятором зі змінною структурою [Текст] / А.П. Мовчан, П.Ю. Матковський // Nauka : teoria i praktyka : Materialy czwartej miedzyna rodowej naukowi-praktycznej konferencji (2007) — Przemysl, 2007. — Tоm 12. — С. 23—28.

Хонько, О. Застосування генетичних алгоритмів для параметричної оптимізації систем автоматичного регулювання / Олександр Хонько, Анатолій Мовчан // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – T. 3, N 5(45). – С. 32-36. – Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2829.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Олександр Васильович Степанець

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448