DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4782

Using fuzzy logic in support systems decision complications during drilling

Володимир Михайлович Шавранський

Abstract


The article describes the possibilities of using fuzzy logic and fuzzy sets in the system Decision support in drilling oil wells to predict uskladenen. Also describes the use of expert knowledge base

Keywords


Fuzzy logic, prediction, complications, expert information

References


Семенцов, Г.Н. Інформаційнв модель автоматизованого контролю густини гірських порід в роцесі буріння свердловин [Текст] / Г.Н. Семенцов, І.І. Чигур, Л.Я. Косило // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003 –№2(7). – с. 106-109.

Cеменцов, Г.Н. Адаптивні системи керування процесом буріння глибоких свердловин. [Текст] / Г.Н. Cеменцов // Нафтова і газова промисловість. – 2002. – №3 – 3с

Сенменцов, Г.Н. Створення математичної моделі на принципах нечіткої логіки і її реалізація для пронозування прихоплень бурильних труб в процесі поглиблення срердловин [Текст] / Г.Н. Сенменцов, М.В. Шавранський // Вісник тезнологічного університету – Поділля – 2002. – Том 1 – №3

Семенцов, Г.Н. Структура системи автоматизованого контролю для оцінки буримості гірських порід в процесі поглиблення свердловин [Текст] / Г.Н. Семенцов, Я.Р. Когуч, Н.В. Сабат // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2005. – №3(12). – С.169-174.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Володимир Михайлович Шавранський

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448