DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4831

The problem of the tools for assessing the security of information resources

Олена Олегівна Йона

Abstract


The article presents the factors that precede the definition of tools for integrated assessment system to protect information resources from external threats

Keywords


Tools, data protection, security

References


Казакова, Н. Ф. Принципи побудови захищених штелектуальних мереж [Текст] / Н. Ф. Казакова // Вісник ДУІКТ. - К. : ДУІКТ. – 2009. – №4. - С.381-388. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/VDuikt/2009_4/Kazakova.pdf

Казакова, Н. Ф. Аналіз розвитку сучасних напрямів інформаційної безпеки автоматизованих систем [Текст] / О. О. Скопа, Н. Ф. Казакова // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС ім.І.Кожедуба. 2009. – №7(79). – С.48-54. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/soi/2009_7/Skopa.pdf

Казакова, Н. Ф. Доповнення до концепції інформаційної безпеки [Текст] / Н. Ф. Казакова // Сучасна спеціальна техніка. – К. : Державний НДІ МВС України. – 2010. – №3(22). – С.74-80.

Казакова, Н. Ф. Системний аналіз особливостей впровадження захищених інформаційних мереж в Україні та синтез критерію їх ефективності [Текст] / О. О. Скопа, Н. Ф. Казакова // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – О. : МГУ. – 2009. – №16. – С.115-122.

Казакова, Н. Ф. Аналіз напрямів розвитку інформаційної безпеки у комп’ютерних системах та мережах на основі застосування програмних засобів захисту інформації [Текст] / Н. Ф. Казакова // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Л. : Львівський нац. агроун-т. – 2010. – №14. – С.47-57.

Казакова, Н. Ф. Організація процессу розробки програмного забезпечення для захищених інформаційних систем [Текст] / Н. Ф. Казакова // Сучасний захист інформації. – К. : ДУІКТ. – 2010. – №2. – С.48 56. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/szi/2010_2/Kazakova.pdf

Казакова, Н. Ф. Выделение оптимальной совокупности подпрограмм из основной программы работы системы защиты информации [Текст] / В. А. Хорошко, Н. Ф. Казакова, Г. А. Сирченко, Е. О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. - К : ВІ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2010. – №26. - С.138-142. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/natural/Znpviknu/2010_26/Zbirnik_26_24.pdf

Казакова, Н. Ф. Наукові задачі синтезу організаційно-технологічної схеми створення програмного забезпечення для комп’ютерних мереж з обмеженим доступом [Текст] / В. О. Хорошко, Н. Ф. Казакова // Захист інформації. – К. : ДУІКТ. – 2009. – №4(45). – С.11 18.

Казакова, Н. Ф. Исследование информационных потоков в комплексных системах защиты информации и метод расчета пропускной способности [Текст] / Н. Ф. Казакова, Е. О. Тискина, В. А. Хорошко // Інформаційна безпека. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля. – 2009. – №2(2). – С.105 115. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/Ibez/2009_2/17.pdf

Казакова, Н. Ф. Повышение адаптивности и достоверности вероятностной модели оценки живучести системы защиты шифрования [Текст] / Н. Ф. Казакова, Е. О. Тискина, В. А. Хорошко // Інформаційна безпека. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля. – 2009. – №2(2). – С.69 73. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ibez/2009_2/10.pdf

Казакова, Н. Ф. Политика предупреждения угроз информационной безопасности в практической деятельности Одесского филиала ОАО «Укртелеком» [Текст] / А. А. Скопа, Н. Ф. Казакова, С. Т. Сорока // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. – №17. – С.42-47. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Natural/vcpi/NRvST/2012_17/42_47.pdf

Казакова, Н. Ф. Відновлення та оптимізація інформації в системах прийняття рішень [Текст] : підручник / Баранов В. Л., Браіловський М. М., Засядько А. А. [та ін.] ; за ред. В. О. Хорошко. – К. : ДУІКТ, 2009. – 134 с. – ISBN 978-966-2970-35-7.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Олена Олегівна Йона

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448