DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.5664

About necessity of optimization of membership functions parameters in fuzzy traffic control algorithms

Ігор Андрійович Могила

Abstract


The results of simulation of signalized intersection functioning with fuzzy traffic control algorithm are given. There is determined that parameters of membership functions essentially impact on efficiency of intersection functioning

Keywords


signalized intersection; fuzzy traffic control algorithm

References


Білоус, А.Б. Нечітка модель керування рухом на ізольованому перехресті [Текст] / А.Б. Білоус, І.А. Могила // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2010. T. 5, N 3(47). С. 28-31. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3097.

Могила, І.А. Нечіткий алгоритм керування дорожнім рухом на регульованому перехресті [Текст] / І.А. Могила // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2011. – № 19 (39) – С. 79-89.

Могила, І.А. Дослідження роботи регульованого перехрестя з часово- та транспортно-залежним керуванням [Текст] / І.А. Могила // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 393-402.

Форнальчик, Є.Ю. Моделювання роботи регульованого перехрестя з використанням MATLAB та VISSIM [Текст] / Є.Ю. Форнальчик, І.А. Могила // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2011. – № 5 (159), ч. 1. – С. 232-242.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Ігор Андрійович Могила

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448