Особливості нормування якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС

Автор(и)

  • А. М. Крайнюкова Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Ukraine

Ключові слова:

стандарт якості довкілля, стандарт якості води, водний біоценоз, стандарт якості донних відкладів, стандарт якості біоти, здоров’я людини

Анотація

Мета. Дослідження специфічних особливостей встановлення норм якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС. Методи. Здійснення порівняльного аналізу методологічних підходів та алгоритмів встановлення норм якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС. Результати. Наведено ряд розбіжностей в алгоритмах встановлення норм гранично допустимих концентрацій речовин у воді поверхневих водних об’єктів в Україні та стандартів якості води в країнах ЄС. Спільним для обох випадків є визначення максимально допустимих концентрацій речовин, що нормуються, для використаних тест-об’єктів. Висновки. Гармонізація встановлення норм якості поверхневих вод в Україні з Європейським законодавством дозволить суттєво підвищити результативність нормування якості води в Україні. У подальшому планується визначення оптимального набору методик і процедур з метою розроблення «Методичних рекомендацій встановлення стандартів якості поверхневих вод» для використання в Україні.

Біографія автора

А. М. Крайнюкова, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

завідувач лабораторії

Посилання

Водний Кодекс України, стаття 35. Введено в дію Постановою Верховної Ради № 5456-VI від 16.10.2012, Відомості Верховної Ради України, 2013, № 46.

Методичні рекомендації з встановлення нормативів екологічної безпеки – гранично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) речовин для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування. – Київ, 2005. – 95 с.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of establishing a framework for Community action in the field of water policy/ OJ L 327, 22.12.01. – 2001.

Directive 2008/105/EC of the Еuropean Рarliament and of the Сouncil of 16 December 2008. on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council.

WFD CIS Guidance Document No. 27 (2011). Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards. Published by the Direc-torate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No.978-92-79-16228-2.

Патент України на корисну модель від 11.11.2013, № 85333 Спосіб визначення ступеня ураженості водної екосистеми / О.М. Крайнюков. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.11.13.

##submission.downloads##