Редакційний штат

Головний редактор

Крайнюков Олексій Миколайович, доктор географічних наук, професор
професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
Харківський університет імені В. Н. Каразіна
e-mail: alkraynukov@gmail.com     ORCID  SCOPUS   WOS

 Заступник головного редактора

Тітенко Ганна Валеріївна, кандидат географічних наук, доцент
директор Навчально-наукового інституту екології
Харківський університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail: titenko@karazin.ua        ORCID  WOS  SCOPUS

Відповідальний редактор

Кривицька Іветта Анатолівна, кандидат біологічних наук, доцент
доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Харків, Україна  
e-mail:   visnykecology@karazin.ua   ORCID      SCOPUS    WOS

Технічний редактор

Баскакова Людмила Валентинівна  
доцент кафедри екології та менеджменту довкілля 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна

Редакційна колегія

Бєдункова Ольга Олександрівна, доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Національний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне, Україна
 ORCID  SCOPUS   WOS
 
Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор
декан факультету матемитики і інформатики
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail:g.zholtkevych@karazin.ua    ORCID   SCOPUS   WOS
 
Кульбачко Юрій Люцинович, доктор біологічних наук, професор
професор кафедри зоології та екології
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
Дніпро, Україна
 e-mail:  kulbachko57@ua.fm      ORCID   SCOPUS   WOS
 
Кучер Анатолій Васильович, доктор економічних наук,
доцент кафедри екології та менеджменту довкілля 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail: anatoliy_kucher@ukr.net     ORCID  SCOPUS  WOS
 
Максименко Надія Василівна, доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail:  nadezdav08@gmail.com   ORCID  WOS    SCOPUS
 
Некос Алла Наумівна, доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail:alnekos999@gmail.com  ORCID    SCOPUS   WOS
 
Ричак Наталія Львівна, кандидат  географічних наук, доцент,
доцент кафедри екології та менеджменту довкілля
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
 
Сафранов Тамерлан Абісалович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Одеський державний екологічний університет        
Одеса, Україна
e-mail: safranov@ukr.net      ORCID   SCOPUS    WOS
 
Страшнюк Володимир Юрійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
професор кафедри генетики та цитології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail: strashnyuk@univer.kharkov.ua   ORCID       SCOPUS    WOS
   
Утєвська Ольга Михайлівна, доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри генетики та цитології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
 e-mail:  outevska@karazin.ua      ORCID    SCOPUS  WOS
 
Шабанов Дмитро Андрійович, доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри зоології та екології тварин
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
E-mail : d.a.shabanov@gmail.com    ORCID   SCOPUS   WOS
 
Цапко Юрій Леонідович,  доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» 
Харків, Україна
Е-mail: tsapkoul@i.ua   WOS
 
Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор
професор кафедри зоології,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна  
 
Бойко Сергій, доктор філософії, доктор-інженер
Центр культури лісу  
Голухов, Польща;
e-mail: sergii.boiko@uwm.edu.pl     SCOPUS   WOS
 
Гавардашвілі Гіві, доктор технічних наук, професор
Інститут водного господарства
імені Ц. Мірцхулави Технічного університету Грузії
Тбілісі, Грузія
e-mail: givi_gava@yahoo.com        ORCID   SCOPUS   WOS
 
Едіріппуліге Сісіра – доктор географії, 
Університет Квінсленду,
Брісбен, Австралія
 
Крівцов Володимир, доктор наук
Едінбургський університет
Едінбург, Великобританія 
e-mail: vkrivtso@exseed.ed.ac.uk  ORCID      SCOPUS     WOS
 
Млинарчик Кшиштоф, доктор наук,  профессор
декан факультету екологічного менеджменту та сільського господарства
Варминьско-Мазурский університет
Ольштин, Польща 
e-mail:kfm@uwm.edu.pl    WOS
 
Нахтнебель Ханс Петер, доктор наук, профессор
Університет природних ресурсів та наук про життя
Вена, Австрія
е-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at   ORCID   SCOPUS       WOS
 
Шкарубо Антон, доктор філософії,
Естонський університет наук про життя
Тарту, Естонія
e-mail: anton@mespom.eu      SCOPUS  WOS