Встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності стічних вод на основі застосування конструктивно–географічної методології суб’єкт-об’єктних відносин

Автор(и)

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Ключові слова:

ландшафтний підхід, екологічний підхід, нормування антропогенного забруднення, гранично допустимий скид, гранично допустимий рівень токсичності

Анотація

Мета. Визначення фактичних рівнів токсичності та встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності для понад 100 випусків стічних вод у водні об’єкти. Методи. біотестування, узагальнення. Результати. Завдяки впровадженню методу біотестування в систему нормування і контролю забруднення водних об’єктів стічними водами спостерігається поступове зменшення токсикогенного навантаження на водну екосистему  басейну Дніпра. Висновки. Доповнення  існуючої системи нормування забруднення поверхневих вод інтегральним токсикологічним показником їх якості є ефективним засобом обмеження подальшого антропогенного навантаження на аквальні ландшафти.

Посилання

Преображенский В. С., Александрова Т. Д., Куприянова Т. П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука, 1988. 192с.

Водний кодекс України. Затверджено Верховною Радою України від 06.06.1995р.

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти зі зворотними водами. Затверджено наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116. Зареєстровано в Мiнiстерствi юстиції України 22.12.94 за № 313/523. – 1994.

Про порядок розроблення i затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.96 № 1100. – Київ, 1996.

Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і стічних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам. Затв. наказом Мінекобезпеки України від 31.01.2000 № 27. – Київ: Мінекобезпеки України, 2000.

Екологічний паспорт Дніпропетровської області за 2012 рік. – Дніпропетровськ: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, 2010. – С. 22-36.

Екологічний паспорт Дніпропетровської області за 2013 рік. – Дніпропетровськ: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, 2011. – С. 21-39.

Екологічний паспорт Дніпропетровської області за 2014 рік. – Дніпропетровськ: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, 2012. – С. 20-37.

Крайнюков О.М., Крайнюкова А.М., Чистякова О.О., Божко Т.В. Біотестування в системі нормування і контролю забруднення водних об’єктів зворотними водами (на прикладі Дніпропетровської області) // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр.- Харків : УкрНДІЕП. – ВД «Райдер», 2011. Вип.ХХХІІІ. С. 198-212.

##submission.downloads##