Динаміка агрохімічного стану ґрунтів Північно-Західного Лісостепу та особливості його коригування (на прикладі Володимир-Волинського району Волинської області)

Автор(и)

  • Н. О. Ясенчук Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine
  • М. І. Зінчук Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine
  • С. М. Демчук Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine
  • В. А. Галас Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine

Ключові слова:

родючість, агрохімічні показники, мінеральні та органічні добрива

Анотація

Мета. Аналіз динаміки агрохімічних показників ґрунтів сільськогосподарських земель Володимир-Волинського району Волинської області за турами обстежень. Методи. Ґрунтово-агрохімічні дослідження проводились відповідно до діючих ГОСТів, ДСТУ та методик. Результати. Залишається загальна тенденція до зниження запасів гумусу в ґрунтах району. Відбулись зміни в перерозподілі площ по забезпеченості елементами живлення. Середньозважені показники рухомого фосфору та обмінного калію знаходяться на рівні високого та середнього забезпечення, відповідно. Площі кислих ґрунтів зросли майже на 0,6 %. Забезпеченість мікроелементами знаходиться на середньому та підвищеному рівнях. Висновки. Першочергова увага повинна бути зосереджена на поверненні у ґрунт органічної речовини, що дозволить забезпечити відновлення вмісту гумусу. Тенденції збільшення обсягів застосування мінеральних добрив слід відкоригувати за науково обґрунтованими співвідношеннями до азотних добрив.

Посилання

Дацько Л. В. Розрахунок балансу поживних речовин у землеробстві України // Посібник українського хлібороба. Харків, 2008. С. 65-68.

Офіційний сайт Володимир-Волинської районної державної адміністрації. Сільське господарство. – URL : http://www.vvadm.gov.ua/raion-sohodni/silske-hospodarstvo

Сільське господарство Волині 2016 : стат. зб. / За ред. В. Ю. Науменка. Луцьк : Головне управл. статистики у Волинській обл., 2016. 340 с.

Використання мінеральних та органічних добрив : стат. зб. / За ред. В. Ю. Науменка. Луцьк : Головне управл. статистики у Волинській обл., 2016. 73 с.

Гудзь В. П., Лісовал А. П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії: підручник. Друге видання, перероблене та доповнене. К.: Центр учбової літератури, 2007. 408 с.

Маслова А. Л. Калийные удобрения. – Л., 1938. – 367 с.

Санін Ю. В. Особливості позакореневого підживлення сільськогосподарських культур мікроелементами [Електронний ресурс] / Ю. В. Санін, А.

В. Санін // Газета «Агробізнес сьогодні». – 2012. №6 (229). URL: http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/964-osoblyvosti-pozakorenevogo-pidzhyvlennia-silskogospodarskykh-kultur.html

Зінчук М. І. Застосування агрохімічного моніторингу для формування стратегії управління родючістю ґрунтів у Волинській області // Природа західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць. Луцьк, 2014. № 11. С. 62–68.

##submission.downloads##