Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр

Автор(и)

  • С. М. Снігирьов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. І. Мединець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Н. Абакумов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. З. Піцик Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

чорноморські дельфіни, афаліна, білобокий дельфін, азовка, прибережні води, о.Зміїний

Анотація

Мета. Дослідження сезонного розподілу, міграцій та поведінки трьох видів дельфінів: чорноморської морської свині (азовка) (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), білобокого дельфіна (білобочка) (Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935) та афаліни (Tursiops truncatus ponticus Barabasch, 1940) в прибережних водах острова Зміїний. Методи. Стандартні методи візуальних спостережень дельфінів. Результати. На основі отриманих даних зроблено аналіз багаторічних спостережень дельфінів. Показана динаміка реєстрації окремих видів дельфінів по сезонах року. Висновки. Виявлено, що морська свиня біля острова в середньому зустрічалася найчастіше (74,5% від загальної кількості і всіх зареєстрованих дельфінів). Відносна кількість зареєстрованих особин  білобокого дельфіна та афаліни була значно менше – 17,5 та 8,0% відповідно.

Біографії авторів

С. М. Снігирьов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. біол. наук

В. І. Мединець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Оценка численности китообразных в прибрежных водах северной части Черного моря: результаты судовых учетов в августе–октябре 2003 г. / А.А. Биркун мл., С.В. Криво-хижин, Д.М. Глазов [и др.] // Морские млекопитающие Голарктики : сб. науч. тр. 3-й междунар. конф. (Коктебель, 11–17 окт. 2004). М. 2004. С. 64-68.

Биркун А.А. мл. Дельфины в море и на берегу: Правовые основы мониторинга и сохранения. Симферополь: Лаборатрия Брэма, 2006. – 60 с.

Вишнякова К.О. Морська свиня (Phocoena phocoena) в Азовському морі та північносхідній частині Чорного моря: популяционная морфологія і демографія: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук, спец. 03.00.08 – «зоологія» / Інт. зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, Київ, 2017. 20 с.

Гладилина Е.В. Круглогодичные наблюдения за китообразными (Cetacea) в водах Карадагского природного заповедника и прилегающей акватории // Ученые записки Таврического национального ун-та им. В. И. Вернадского : Серия “Биология, Химия”. 2012 25, 64. №2. С. 51-59.

Кривохижин С.В. Стан популяцій китоподібних у водах України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук, спец. 03.00.17 – «гідробіологія» / Інт. біології південних морів НАНУ, Севастополь, 2009. 24 с.

Кривохижин С.В. Биркун А.А. мл. Спектр питания китообразных в Черном море // Морський екологічний журнал. 2009. Т. VIII, № 4. С. 67-78.

Михалев Ю.А. Особенности распределения афалины, Tursiops truncatus (Cetacea), в Черном море // Vestnik zoologii, 39(3). 2005. С. 29-42.

Михалев Ю.А. Особенности распределения морской свиньи, Phocoena phocoena relicta (Cetacea), в Черном море // Vestnik zoologii, 39(6). 2005. С. 25-35.

Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.

Rusev А., Galabov V, Popescu R. Investugating of Dolphins stranding using Motrhu model and advanced GIS analysis. In Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria. P. 85-89.

IUCN Red List of threatened animals. In-tern. Union of Conservation of Nature and Natural Resources. USA. – Printed by Kervin press, 1996. 368 p.

Krivokhizhin S.V., Jr. Birkun A.A., Nessonova J.V. Prey species of Black Sea cetaceans // European research on cetaceans – 14: Proc. 14th Ann. Conf. Europ. Cetacean Soc. (Cork, Ireland, 2 - 5 Apr. 2000). – Cork, 2000. – P. 229.

##submission.downloads##