Математичне моделювання процесів тепловіддачі в системах екологічного діагностування тепловозів – тунелях

Автор(и)

  • А. П. Полив’янчук Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Ukraine

Ключові слова:

екологічне діагностування, тепловозний дизель, відпрацьовані гази, тверді частинки, тунель, коефіцієнт тепловіддачі

Анотація

Мета. Підвищення точності перспективних систем екологічного діагностування тепловозів - мікротунелів при визначенні одного з основних показників токсичності відпрацьованих газів тепловозного дизеля - масового викиду твердих частинок. Методи. Математичне моделювання, експериментальні дослідження, розрахунковий експеримент, аналіз і синтез інформації. Результати. Проаналізовано технологію вимірювання масового викиду твердих частинок. Розроблено математичний опис процесу тепловіддачі в тунелі, що складається з системи диференціальних рівнянь теплообміну і умов однозначності в безрозмірній формі. Експериментально визначено та перевірено на адекватність критеріальне рівняння для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі на межі потік-стінка в будь-якому тунелі. Висновки. Теоретично та експериментально досліджено процес тепловіддачі на межі потік-стінка тунелю в різних системах екологічного діагностування тепловозів. Отримано критеріальне рівняння тепловіддачі в тунелі, використання якого дозволяє підвищити точність перспективних систем екологічного діагностування тепловозів - мікротунелів

Біографія автора

А. П. Полив’янчук, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

д-р техн. наук, проф.

Посилання

Foote E. , Maricq M., Sherman M., Carpenter D. et al Evaluation of Partial Flow Dilution Methodology for Light Duty Particulate Mass Measurement. // SAE Technical Paper № 2013-01-1567, 2013. 10 p.

ISO 8178. Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement – Part 1: Test – bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions, 1996. 94 p.

Polivyanchuk A. P., Parsadanov I. V. Experimental verification of microtunnel MKT-2 on the brake stand autotractor diesel engine // Industrial technology and engineering. Republic of Kazakhstan, 2015. №2 (15). P. 11-16.

Polivyanchuk A. , Parsadanov I., Holkina E. Creation and experimental studies of the dynamic measuring concentrations of particulates in the exhaust gases of diesel engines // TEKA. – Commis-sion of motorization and energet-ics in agriculture. Poland, 2015. Vol. 15, №2. P. 15–24.

Liang Z. Investigation of SVOC nanoparticle emission from light duty diesel engine using GC×GC-ToF-MS / Z. Lianga, J. Tiana, S. Zeraati Rezaeia, Y. Zhanga et al. // School of Mechanical Engineering, University of Birmingham, UK, 2015. 31 р.

Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача.: Уч. для вузов. – М.: Энергоиздат, 1981. -416 с.

Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. – М.: Энергия, 1967. 412с.

Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М., «Энергия», 1977. 344с.

Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. М.:«Мир», 1972. 382с.

Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: «Наука», 1976. 279 с.

##submission.downloads##