Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр

Автор(и)

  • Н. В. Ковальова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. І. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. В. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. П. Конарева Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • I. Є. Солтіс Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

бактеріопланктон, мікроорганізми, бактерії, Куяльницький лиман

Анотація

Мета. Вивчення змін чисельності бактеріопланктону  в водах Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. під впливом абіотичних факторів в умовах контрольованого експерименту по заповненню лиману морською водою. Методи. Мметод прямого підрахунку мікроорганізмів під мікроскопом. Результати. Чисельність бактеріопланктону Куяльницького лиману змінювалася в дуже широких межах (1,4∙106 кл/мл - 140∙106 кл/мл) і на 1-2 порядки перевищувала значення в морських водах і прісноводних джерелах, які впадають до лиману. Динаміка дворічного ряду спостережень показала різкі зміни кількості бактеріопланктону в лимані, де його чисельність зменшилася в 2016 р. по зрівнянню с 2015 р. в середньому в 2,2 рази.. Розподіл ЧБ у воді лиману показав кількісну перевагу в придонному шарі, що свідчить про надходження мікроорганізмів до водного шару з донних відкладень. Висновки. Різкі зміни ЧБ у водах Куяльницького лиману , на нашу думку, були пов’язані з декількома факторами: з одного боку інтенсивний розвиток архей в 2015 р. міг бути спровокований змінами умов середовища у зв’язку з заповненням лиману морською водою, з іншого боку -  різке зменшення кількості мікроорганізмів в 2016 р. було викликане випадінням гіпсу і утворенням гіпсової кірки на дні, що на деякий час практично припинило всі обмінні процеси на межі вода-дно.

Біографії авторів

Н. В. Ковальова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. біол. наук, с.н.с.,

С. В. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

д-р природ. наук

Посилання

Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах, Л., Наука, 1985, 294 с.

Романенко С.И., Кузнецов С.И. Микрофлора Сиваша некоторых соляных промыслов Крыма. Физиология водных микроорганизмов и их роль в круговороте органического вещества. Л.: Наука, 1969. С. 8–13.

Oren A. Diversity of halophilic microorganisms: environments, phylogeny, physiology, and applications. J.Ind Microbiol Biotechnol. 2002, Jan; 28(1): 56-63

Рубенчик Л.И. Микроорганизмы и микробиальные процессы в соляных водоемах Украины. К.: Изд-во АН УССР. 1948. 118 с.

Исаченко Б.Л. Микробиологические исследования над Грязевыми озерами. Избр.тр., Т.2. М-Л., Изд. АН СССР. 1951. С. 26-142.

Ma1 Y, Galinski E. A, Grant W. D, Oren A, Ventosa A. Halophiles 2010: Life in Saline Environments. Appl. Environ. Microbiol. November 2010, vol. 76. no. 21. 6971-6981.

Oren A., and Gurevich P. 1995 Dynamics of a bloom of halophilic archaea in the Dead Sea, Hydrobiologia, 315: 149-158.

Post F.J. 1981 Microbiology of the Great Solt Lake north arm. Hydrobiologia, 81:59-69

Белкина Н. Ф. Роль донных отложений в процессах трансформации органического вещества и биогенных элементов в озерных экосистемах. Труды Карельского научного центра РАН, № 4. 2011. С. 35–41.

Северо-западная часть Черного моря: биология и экология / Под ред. Ю.П.Зайцева, Б.Г.Александрова, Г.Г. Миничевой. К.: Наук. думка. 2006. 701 с.

Добрынин Э.Г. Микробиологические процессы круговорота органического вещества в гипергалинных водоемах/автореферат дисс. к.б.н. по ВАК 03.00.07. Борок. 1984. 24 с.

Буторин А.Н. Активность микрофлоры на границе воды и донных отложений// Взаимодействие между водой и седиментами в озерах и водохранилищах. Л.: Наука, 1984. С. 248-253.

Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Антропогенная екология океана. Л.:Гидрометеоиздат. 1989. 528 с.

Разумов А.С. Прямой метод учета бактерий в воде. Сравнение его с методом Коха. Микробиология. 1932. Т.1, № 2. С.131-146.

Mедінець В.І., Ковальова Н.В., Дерезюк Н.В., Снігірьов С.М., Черкез Є.А., Медінець С.В., Газетов Є.І.Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1-2 (27). C. 35-51.

Ковалева Н.В. Бактериопланктон воды Куяльницкого лимана в 2013-2015 гг. / Н.В. Ковалева, В.И. Мединец . Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльніцкого та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»; ОДЕКУ; УКРМЕПА – Одеса: ТЕС, 2015. С. 65-68.

Заика В. Е. О трофическом статусе пелагических экосистем в разных регионах Черного моря/Морской экологический журнал, №1, Т.II, 2003. С. 5-11.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, та ін., К.: СИМВОЛ-Т, 1998. 28 с.

Дерезюк Н.В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1-2 (27). C. 52-61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29