Екологічна цінність заплави річки Мерла для функціонування НПП «Слобожанський»

Автор(и)

  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7921-9990
  • А. В. Шумілова Національний природний парк «Слобожанський», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3547-5615
  • О. І. Калиновський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Ключові слова:

національний природний парк «Слобожанський», ландшафт, флористичне різноманіття, цифрова модель рельєфу, заплава

Анотація

Актуальність. Територія заплави поруч з Національним природним парком «Слобожанський» до теперішнього часу не має природно-заповідного статусу і знаходиться під загрозою повного знищення. Заплава р. Мерла  ̶  середовище існування для великої кількості червонокнижних і зеленокнижних видів, місце міграції багатьох видів європейських перелітних птахів і т.п. Тільки включення території заплави до складу НПП, зможе поєднати охорону природи заплави з традиційними формами господарювання регіону, не порушуючи природної рівноваги ландшафтів долини річки Мерла.

Мета. Провести аналіз екологічної цінності заплави р. Мерла для функціонування ландшафтів НПП «Слобожанський».

Методи. Аналітико-синтетичний метод, геоінформаційний (картографічне моделювання і обробка даних дистанційного зондування), аналіз інформаційних джерел і методи польових досліджень.

Результати. На основі аналізу літературних і фондових матеріалів та власних польових досліджень на тестових ділянках заплави отримана інформація про флористичному різноманітті території заплави, досліджені наявність і позиційне розташування червонокнижних і зеленокніжних об'єктів в межах заплави, проведена оцінка природних умов парку. На всій території національного парку і на тестових ділянках спостерігаються унікальні представники флори, значна кількість яких вимагає особливої охорони і захисту. Рідка рослинність вільхових лісів на заплавній діброві Національного природного парку «Слобожанський» представлена угрупованнями, занесеними до Зеленого списку Харківської області. Виходячи з аналізу цифрової моделі рельєфу території НПП «Слобожанський» і заплави р. Мерла можна стверджувати про єдність геохімічного ландшафту даної території з точки зору всіх її складових, тобто підтверджує генетичну і динамічну єдність ландшафтів НПП.

Висновки. Ґрунтуючись на результатах даного дослідження та беручи до уваги попередній доробок вчених, доведено, що включення заплави р. Мерла, яка знаходиться між двома ділянками НПП «Слобожанський» до його складу, забезпечить збереження ландшафтного та біологічного різноманіття даної території. Це дозволить виконати умови Національної програми формування екологічної мережі України та вимоги включення її до Пан-Європейської екомережі.

Біографія автора

Н. В. Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д-р геогр. наук, проф.

Посилання

The Law of Ukraine "About the National Program of Formation of the National Ecological Network of Ukraine for 2000-2015". Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14 (in Ukranian).

Filatova, O. V., Saidakhmedova, N. B. & Klimov, O. V. (2012). NNP Slobozhanskyi. Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. In V. A. Onyshchenko, T. L. Andriyenko (Eds.). Part 2. National nature parks (pp. 486–495). Kyiv: Phytosociocentre (in Ukranian).

Filatova, O. V. & Klimov, O. V. (2007). Rare phyto-diversity of the projected Slobozhansky National Nature Park. Proceedings of the International Research Practice Conference: Ecology: science, education, nature conservation. Kyiv: Sciences World, 68-69 (in Ukranian).

The project of creation of the Slobozhansky National Nature Park. (2009). Kharkiv (in Ukranian).

Chronicle of nature of the Slobozhansky National Nature Park (for 2015). (2016). Manuscript. Krasnokutsk. 4 (in Ukranian).

Bezrodnova, O. V. (2017). A rare fraction of the flora of the Slobozhansky National Nature Park (study and protection). Proceedangs of 4th International Research Practice Conference: Regional Aspects of Floristic and Faunistic Studies, Putyla, Chernivtsi region, Ukraine, 2017, 28‒29 Apr (pp.44-47). Nation. nature. Cheremoski Park and others. Chernivtsi: Print Art. 44-47 (in Ukranian).

Bezrodnova, O. V. & Saidakhmedova, N. B. (2016). Conservation of the Diphasiastrum complanatum (L.) Holub population in Slobozhansky NPP. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference:Conservation areas in the past, present and future of the world (up to the 130th anniversary of the creation of Peniatsky Monument - the first nature conservation area in Europe), Lviv - Brody - Peniaky, 2016, October 26-27 (pp.39–42). Lviv: Liga Press (in Ukranian).

Bezrodnova, O. V. & Saidakhmedova, N. B. (2016). Phytoindication of ecological regimes as a tool for monitoring the biotopes of the Slobozhansky NPP. Proceedings of the Research Practice Conferece: Conservation of biological and landscape diversity as a component of environmental and patriotic education of the population of Ukraine, Svyatogirsk, 2016, July 7-8 (pp.138-143). Sviatogirsk: Center for Environmental Education and Information (in Ukranian).

Gorelov, L. N. & Alekhin, A. A. (2002). Vegetable cover of Kharkiv region: an outline of vegetation, issues of protection, annotated list of vascular plants. Kharkiv: KhNU (in Russian)

Pavlovich, L. M. (1889). Sketches of vegetation of the Kharkov province and its neighboring places. Kharkov Collection, 4, 26 – 53 (in Russian)

Chernyaev, V. M. (1859). Abstract of plants, wild and cultivated in the vicinity of Kharkov and in Ukraine. (1769 taxa). Kharkov: Type. Univ (in Russian)

Krasnov, A. N. (1893). Relief, vegetation and soil of the Kharkov province. Kharkov: Silberberg typography (in Russian)

Taliyev, V. I. (1918). Nature and population of Sloboda Ukraine: Kharkiv province. Kharkov: Union (in Russian)

Naumov, A. I. (1902). The flora of the surroundings of the village of Rublevka, Bohodukhovsky district Proceedings of the Kharkov Society of Nature Examiners at Kharkov University, 37 (in Russian)

Orlov, M. M. (1913). Forestry in the Kharkov estates. St. Petersburg: L.E. Heirs of Koenig (in Russian)

Filatova, O. V. & Klimov, O. V. (2008). Phytosozological value of coenoses of the designed Slobozhany National Nature Park. Conservation business in Ukraine, 14 (2), 50–54 (in Ukranian).

Bezrodnova, O. V., & Klieshch, A. A. (2019). Vegetation cover of riparian and coastal zones of forest swamps in the Slobozhansky National Nature Park (structural features and direction of transformation. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series “Biology”, (32), 5–17. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-32-1 (in Ukranian).

Shumilova, A. V. (2014). Assessment of recreational load on the landscapes of NPP "Slobozhansky". Man and environment. Issues of neoecology, (1-2), 70-74. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/882 (in Ukranian).

Shumilova, A. V. & Maksymenko, N. V. (2014). Recreational load on landscapes of NPP "Slobozhansky". Proceedings of the 10th All-Ukrainian Scientific Taliev Readings: Environmental protection, Kharkiv, 2014, April 17-18 (pp. 290-294). Kharkiv: KhNU (in Ukranian).

Maksymenko, N., Klieshch, A., Titenko, G., Shumilova, A. & Cherkashyna, N. (2017). Soils Assessment in Natural and Anthropogenic Landscapes for Environmental Management. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 3 (6), 776-781.

Shumilova, A. V. (2016). A century-long evolution of the Slobozhansky National Park landcapes. Scientific letters of the Academic Society of Michal Baludansky, 4(4), 81-84.

Shumilova, A. V. (2016). Sources of anthropogenic impact on the territory of the Slobozhansky National Nature Park. Proceedings of the Scientific and Practical Conference: Modern research and development: theoretical value and practical results, Bratislava, Slovakia, 2016, March 15-18 (pp. 206-207). Bratislava (in Ukranian).

Didukha, Ya. P. (Ed.). (2009). Red Book of Ukraine. Plant life. Kyiv: Global Consulting (in Ukranian).

List of Species Subject to Special Protection in the Territory of Kharkiv Region. (2001). Decision of Kharkiv Regional Council dated 25.09.2001. Kharkiv (in Ukranian).

Klimov, O. V., Vovk, O. G., Filatova, O. V. & etc. (2005). The Nature Reserve Fund of Kharkiv region. Kharkiv: Ryder (in Ukranian).

##submission.downloads##