Дослідження особливостей процесу кластеризації туристичної сфери Європи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(72).2020.43-56

Ключові слова:

кластери, туристичні кластери, туристичний бізнес, процес кластеризації, Європейська платформа співпраці кластерів

Анотація

У статті досліджено європейський досвід процесу кластеризації загалом і організації туристичних кластерів зокрема. Зазначено, що в умовах глобалізації кластери стали консолідуючою силою, яка сприяє досягненню підприємствами максимальної ефективності виробництва і отримання значних конкурентних переваг, і, зрештою, призводить до підвищення конкурентоспроможності країни. Розглянуто причини і цілі створення туристичних кластерів не тільки у межах Європейського Союзу, але й у країнах, які на даний час до його складу не входять. Проаналізовано різні типи і види туристичних кластерів: медичного туризму, екологічного туризму, активних видів туризму тощо. Визначено роль державної політики та підтримки туристичних кластерів у різних країнах Європи. Мета і завдання статті – оцінити загальний процес кластеризації, у тому числі, в туристичній сфері Європи, для подальшого використання для розвитку туристичного бізнесу України. Узагальнено тенденції, за рахунок яких через процеси кластеризації можливе підвищення розвитку туризму в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. Обґрунтовано гіпотезу про те, що кластеризація може сприяти співпраці з державними органами у розробці програм підтримки кластерів і більш ефективного використання державних коштів. Доведено, що формування кластерів є ефективним механізмом залучення прямих іноземних інвестицій та забезпечує мультиплікативний ефект розвитку економіки, включення національних суб’єктів до міжнародних виробничих ланцюжків створення додаткової вартості. Запропоновано подальше впровадження процесу кластеризації задля сприяння соціальному та економічному розвитку регіонів країни, а також прискорення створення інноваційних регіональних туристичних кластерів.

Біографії авторів

Olena Mikhailuk, Одеський національний економічний університет

Олена Леонідівна МИХАЙЛЮК

кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу

Natalia Niecheva, Одеський національний економічний університет

Наталя Валеріївна НЄЧЕВА

кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу

Посилання

Legislative regulation in the European Union countries on the issue of clusters legal consolidation as a subject of economic relations and a tool for regions positioning in the European Economic Area (2020) [Zakonodavche rehuliuvannia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu pytannia pravovoho zakriplennia klasteriv yak subiekta ekonomichnykh vidnosyn ta instrumenta pozytsionuvannia rehioniv v Yevropeiskomu ekonomichnomu prostori], Yevropeiskyi informatsiino-doslidnytskyi tsentr, 297 s. [in Ukrainian]

Yarovyi, V. F. (2016). Improving institutions and prospects for tourism industry clustering in the European integration process [Udoskonalennia instytutiv ta perspektyvy klasteryzatsii haluzi turyzmu v protsesi yevrointehratsii], Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, No. 4, s. 17–20 [in Ukrainian]

Kutsenko, E. S. (2012). Algorithm for the clusters development with the participation of small and medium enterprises in the region [Algoritm razvitiya klasterov s uchastiem malogo i srednego predprinimatelstva v regione], Cluster policies and cluster initiatives: theory, methodology, practice: monograph – Klasternye politiki i klasternye initsiativy: teoriya, metodologiya, praktika: monografiya; pod. red. Yu. S. Artamonovoy, B. B. Khrustaleva, PGUAS, Penza, s. 80–118 [in Russian]

Butkevich, O. V. (2013). Cluster as an object of economic and legal policy of the state: problem actualization [Klaster yak obiekt hospodarsko-pravovoi polityky derzhavy: aktualizatsiia problemy], Yuryst Ukrainy, Tsyvilne pravo ta hospodarske pravo, s. 44–48 [in Ukrainian]

Stechenko, D. M. (2003). Clustering of enterprises in the conditions of the competitive environment formation [Klasteryzatsiia pidpryiemstv v umovakh formuvannia konkurentnoho seredovyshcha], Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: Zbirnyk naukovykh prats KNU im. T. Shevchenka, Vyp. 2, s. 135–141 [in Ukrainian]

Mingaleva, Zh., Tkacheva, S. (2009). Clusters and region’s structure formation [Klastery i formirovanie struktury regiona], Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, No. 5, s. 100–102 [in Russian]

Poitchenko, K. A. (2001). Clusters as a factor of economy structuring [Klastery yak faktor strukturuvannia ekonomiky], Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, KNEU, Kyiv, Vyp. 7, s. 623–628 [in Ukrainian]

Semenov, V. F., Mozhaliova, V. M., Davydenko, I. V. (2006). Regional recreational cluster in the context of structural restructuring of the region’s economy [Rehionalnyi rekreatsiinyi klaster u konteksti strukturnoi perebudovy ekonomiky rehionu], Rehionalna ekonomika, No. 3, s. 78–89 [in Ukrainian]

Bahrii, M. V. (2014). Cluster is a promising direction of tourist and recreational region development [Klaster – perspektyvnyi napriam rozvytku turystychnorekreatsiinoho rehionu], Efektyvna ekonomika, No. 6. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian]

Smal, I. V. (2007). Cluster technologies in tourism: regional aspect [Klasterni tekhnolohii v turyzmi: rehionalnyi aspekt], Turystychno-kraieznavchi doslidzhennia, Vyp. 7, s. 3–24 [in Ukrainian]

Fedorenko, F. D., Tugai, A. M., Goiko, A. F. (2008). The concept of cluster policy in Ukraine [Konceptsiia klasternoi polityky v Ukraini], Ekonomika ta derzhava, No. 11, s. 5–15 [in Ukrainian]

Kovalenko, S. (2014). The concept of cross-border cluster systems in the context of technological development [Kontseptsiia transkordonnykh klasternykh system v konteksti rozvytku tekhnolohichnoho ukladu], Visnyk TNEU, No. 3, s. 100–110 [in Ukrainian]

Silicon Europe. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks/silicon-europe.

IDM Ecosystem Health & Wellness. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/idm-ecosystemhealth-wellness.

Codest. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/codest.

AEI cluster del turismo de Extremadura. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/aei-cluster-delturismo-de-extremadura.

Cluster de turismo de Montana. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/cluster-deturismo-de-montana.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/cluster-tourist-brands-easternpoland-klaster-marek.

Riviera Yachting NETWORK. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/riviera-yachting-network.

Marine Cluster Bulgaria: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/ cluster-organisations/marine-cluster-bulgaria.

Destination fyn, Syddanmark. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/destination-fyn.

Glocal Romania Cluster. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/glocal-romania-cluster-0.

Clusterul Delta Dunarii. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/danube-delta-cluster-clusteruldelta-dunarii.

Enter Gauja. European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/entergauja-gauja-national-parkstourism-cluster.

Georgian tourism association (GTA). European cluster collaboration platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/georgian-tourismassociation (access date: 12.02.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-17

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА