ВИЩA МЕДИЧНA ОСВІТA У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Автор(и)

  • Камілла Магрламова «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ukraine

Ключові слова:

система охорони здоров’я, вища медична освіта, професійна підготовка, історико-педагогічний аналіз, сімейна медицина, Велика Британія,

Анотація

У статті викладено результати ретроспективного аналізу вищої медичної освіти у Великій Британії; виокремлено та обґрунтовано критерії, що дозволили класифікувати досліджуване явище в його еволюційному поступі. Стаття містить результати аналізу взаємозв‘язків ринку праці та вищої професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії та їх особливостей, що вирізняють їх від інших країн. Простежено динаміку змін чисельності студентів-медиків у ХХІ ст. та проаналізовано чинники, що її обумовлюють. Описано структуру медичної освіти у Великій Британії на сучасному етапі та розкрито теоретико-методологічні підходи до неї. 

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

150 Years of Medical School Achievements: Improving Lives – London: Medical School Council, 2008. – 32 p.

Allen Ph. Medical Education in the 17th Century England / Ph. Allen [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.jstor.org/stable/24619539?seq=1#page_scan_tab_contents. – Назва з екрану.

Bates V. Yesterday’s Doctors: The Human Aspects of Medical Education in Britain, 1957-93 / V. Bates // Medical History. – 2017. – Vol. 61 (1). – pp.48-65 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content /view/ B85B53EBCDB75F715319746C32DDFB36/S0025727316001009a.pdf/div-class-title-yesterday-s-doctors-the-human-aspects-of-medical-education-in-britain-1957-93-div.pdf. – Назва з екрану.

Brown J. How Clinical Communication has become a Core Part of Medical Education in the UK / J. Brown // Medical Education. – 2007. – Vol. 42 (3). – pp. 271–278.

Dornan T. O. Apprenticeship and the “New Medical Education” / T. Dornan // Journal of the Royal Society of Medicine. – 2005. – Vol. 9(3). – pp.91-95 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1079407/ . – Назва з екрану.

General Medical Council. Tomorrow’s Doctors – Recommendations on

Health and Medicine in Medieval England / Learning History Site. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.historylearningsite.co.uk/health_and_medicine_in_medieval _.htm . – Назва з екрану.

Kopelman P. The Future of UK Medical Education Curriculum – What Type of Medical Graduates Do We Need? / Peter Kopelman // Future Hospital Journal. – 2014. – Vol. 1. – No 1. – pp.41-46.

Medical Education in 1858 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.thornber.net/medicine/html/scimedph.html. – Назва з екрану.

Reinarz J. Towards a History of Medical Education in Provincial England / J. Reinarz [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.evolve360.co.uk/data/10/docs/17/17reinarz.pdf. – Назва з екрану.

Report of the Royal Commission on Medical Education 1965–1968. – London: HMSO, 1968. – 302 p.

Rivlin J. J. Getting a Medical Qualification in England in the Nineteenth Century / J. J. Rivlin [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.evolve360.co.uk/data/10/docs/09/09rivlin.pdf. – Назва з екрану.

Smith R. Medical Discipline: the Professional Conduct of the GMC 1858 – 1990 / Russell G. Smith. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 117p.

REFERENCES

150 Years of Medical School Achievements. (2008). Improving Lives – London: Medical School Council – 32 p.

Allen Ph. Medical Education in the 17th Century England. [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: https://www.jstor.org/stable/24619539?seq=1#page_scan_tab_contents. – Nazva z ekranu.

Bates V. (2017). Yesterdays Doctors: The Human Aspects of Medical Education in Britain. Medical History. – Vol. 61 (1). – pp.48-65 [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content /view/ B85B53EBCDB75F715319746C32DDFB36/S0025727316001009a.pdf/div-class-title-yesterday-s-doctors-the-human-aspects-of-medical-education-in-britain-1957-93-div.pdf. – Nazva z ekranu.

Brown J. (2007). How Clinical Communication has become a Core Part of Medical Education in the UK / J. Brown // Medical Education. – Vol. 42 (3). – pp. 271–278.

Dornan T. Osler, Flexner, (2005). Apprenticeship and the “New Medical Education” Journal of the Royal Society of Medicine. – Vol. 9(3). – pp.91-95 [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1079407/ . – Nazva z ekranu.

General Medical Council. Tomorrows Doctors – Recommendations on Health and Medicine in Medieval England / Learning History Site. [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: http://www.historylearningsite.co.uk/health_and_medicine_in_medieval _.htm . – Nazva z ekranu.

Kopelman P. (2014). The Future of UK Medical Education Curriculum – What Type of Medical Graduates Do We Need? Future Hospital Journal. – Vol. 1. – No 1. – pp.41-46.

Medical Education in 1858 [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: http://www.thornber.net/medicine/html/scimedph.html. – Nazva z ekranu.

Reinarz J. Towards a History of Medical Education in Provincial. Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: http://www.evolve360.co.uk/data/10/docs/17/17reinarz.pdf. – Nazva z ekranu.

Report of the Royal Commission on Medical Education (1965–1968). – London: HMSO – 302 p.

Rivlin J. J. Getting a Medical Qualification in England in the Nineteenth Century. [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: http://www.evolve360.co.uk/data/10/docs/09/09rivlin.pdf. – Nazva z ekranu.

Smith R. (1994). Medical Discipline: the Professional Conduct of the GMC 1858 – 1990 – Oxford: Oxford University Press – 117p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-29