ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ

Автор(и)

  • Н.В. Яременко Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2206-0162

Ключові слова:

іноземні мови, підхід, метод, євроінтеграція.

Анотація

Одним з результатів міжнаціональної інтеграції є необхідність усунення мовного бар’єру між її учасниками. Відповідно до цього забезпечення оволодіння іноземною мовою для вільного спілкування є найважливішим завданням системи освіти на сучасному етапі розвитку.У статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів до викладання іноземних мов на сучасному етапі з урахуванням євроінтеграційних тенденцій в Україні.

 

 

Біографія автора

Н.В. Яременко, Національний університет біоресурсів та природокористування України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Артемчук Т. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов / Т. Артемчук // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 47.

Бакаєва Г. Є. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок та інші. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Коваленко О. Реформа рухається вперед / О. Коваленко // English. – 2003. – № 6 (150

Нові технології навчання : Наук.-метод. Зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод центр вищої освіти, 2004. – Спецвипуск. – 187 с.

Anburaj A. Innovative Methods of Teaching English Language / A. Anburaj, G. Christopher, Ni Ming // OSR Journal Of Humanities And Social Science. – 2014. – Vol. 19. – Issue 8. – P. 62-65.

Gömleksiz Nuri M. An Individual Approach in English Language Teaching:An Evaluation of Modular Teaching Environmentand Modular Teaching / Nuri M. Gömleksiz // Educational Sciences. Theory and Practice. – P. 420 – 424. – [Electronic Resourse]. – Mode of access : http://www.academia.edu/1279604/An_Individual_Approach_in_English_Language_Teaching_An_Evaluation_of_Modular_Teaching_Environment_and_Modular_Teaching

Huitt, W. Classroom management: A behavioral approach / W. Huitt // Educational Psychology Interactive, 1996– Valdosta, GA: Valdosta State University. [Electronic Resourse]. – Mode of access : http://www.edpsycinteractive.org/topics/manage/behmgt.html

Riabushko S. Interactive Training: New approaches to the Foreign Language Teachers’ Training / S. Riabushko // English. – 2003. – №8 (152). – Р. 7-8.

Richards J. Approaches and Methods in Language Teaching / J. Richards, Th. Rogers, 2014. – Cambrige : University Press House. – 410 p.

The Communicative Approach in English as a Foreign Language Teaching – [Electronic Resourse]. – Mode of access : http://www.monografias.com/trabajos18/the-communicative-approach/the-communicative-approach.shtml

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-30