РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 20-30-Х РОКАХ ХХСТ

Автор(и)

  • Тетяна Вознюк асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

шкільна освіта, початкова школа, середня школа, вчитель, учень, підручник

Анотація

Стаття вивчає основні зміни в системі освіти періоду СРСР у 20-30 роках ХХ ст.: започаткування єдиних типів загальноосвітньої школи, нові навчальні плани та предметні програми, переваги і недоліки реформ. 

Посилання

Постанова ЦВК СРСР і Ради народних комісарів СРСР від 14.08.1930 р. NoNo 43/308 «Про загальну обов’язкову початкову освіту»//СПС «КонсультантПлюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.com

Постанова ЦК ВКП(б) від 25.08.1931 р. «Про початкову і середню школу»//СПС «КонсультантПлюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.com

Постанова Ради народних комісарів від 15.02.1932 р. «Про Впорядкування внутрішнього розпорядку в масовій школі»//СПС «КонсультантПлюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.com

Постанова ЦК ВКП(б) від 25.08.1932 р. «Про навчальні програми і режим в початковій и середній школі»//СПС «КонсультантПлюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.com

Постанова ЦК ВКП(б) від 12.02.1933 г. «Про підручники для початкової і середньої школи»//СПС «КонсультантПлюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.consultant.com

Постанова Ради народних комісарів СРСР і ЦК ВКП(б) від 15.05.1934 г. «Про структуру початкової і середньої школи в СРСР»//СПС «КонсультантПлюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.com

Постанова ЦК ВКП(б) від 04.07.1936 г. «Про педологічну порочність в системі наркомпросів»//СПС «КонсультантПлюс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.com

Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с.

Історія освіти і педагогічної думки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ist_obraz/

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.

История педагогики и образования: учебник для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 531 с.

Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М.: Просвещение, 1982. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.detskiysad.ru/ped/ped135.html

Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мысли): Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 603 с.

Історія педагогіки і освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://stud.com.ua

Телячий Ю. В. Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920): історичний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2000. – 213 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 16 с.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-24