КОМУНІКАТИВНА ПРОФЕСІОГРАМА ІНЖЕНЕРА З ПОЗИЦІЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Аліна ОТОТЮК студентка НУБіП України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2206-0162
  • Наталія РУДНИЦЬКА старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу НУБіП України,

Ключові слова:

професіограма, професійна комунікативна компетентність, комунікативна компетентність.

Анотація

 

У статті досліджено основні професійні комунікативні знання, уміння та навички сучасного інженера, їх визначення і функції у процесі виконання професійних обов'язків, охарактеризована комунікативна професіограма інженера з огляду ділового спілкування. У дослідженні визначено професіограму як комплекс загальних та спеціальних професійних знань та навичок, необхідних спеціалісту для забезпечення ефективного спілкування як складової його професійної діяльності.

В статті окреслено такі основні критерії професійної комунікативної компетентності інженера як стратегічний запас комунікативних навичок та досвіду, здатність здійснювати іншомовне фахово спрямоване спілкування; знання основ комунікативної культури, які полегшують спілкування і допомагають налагоджувати належні стосунки заради високих досягнень у певній професійній сфері.

У своїй професійній діяльності майбутні інженери повинні володіти фаховою мовою, коректно вести переговори, звертатися до аудиторії, вибудовувати відносини з колегами на етичній основі, вдаватися до нестандартних мовних форм, забезпечувати співпрацю у команді, а також виявляти здатність уникати конфліктів та оперативно реагувати на зауваження співрозмовника у професійних комунікативних ситуаціях, передбачати розвиток розмови та реакції співрозмовника, створювати та підтримувати доброзичлива комунікативна атмосфера на успіх у співпраці.

 

 

Біографія автора

Наталія РУДНИЦЬКА, старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу НУБіП України

НУБіП України 

Посилання

Амеліна С. М. Теоретико-методичні основи формування культури професійного спілкування у студентів вищих аграрних навчальних закладів. Автореф. дис. д. пед. н.: теорія і методика професійної освіти. – Харків: ХНПУ, 2008.

Климова К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів :

монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир : ПП "Рута", 2010.

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: підручник / Я.В. Крушельницька. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999. – 351 с.

Ярощук І. Д. Теоретичне обґрунтування професіограми економіста з позицій ділової комунікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://cutt.ly/me7guj3

Іщенко Т.Д. Рудницька Н.А. Інноваційні процеси в системі аграрної освіти України з урахуванням досвіду Франції Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2017, №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/92502/88282

Рудницька Н.А. Проблема розробки освітніх стандартів інженерів аграрного профілю з урахуванням досвіду професійної підготовки агроінженерів Франції. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. № 2. 27-31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/85311.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-23