ВИЗНАЧАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДУХОВНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Автор(и)

  • Віолетта Лаппо Коломийський інститут Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine

Ключові слова:

духовність, духовні цінності, студентська молодь, вища школа, процес виховання

Анотація

Стаття присвячена проблемі виховання духовних цінностей в умовах вищої школи. Визначено основні підходи до інтерпретації провідних понять духовної царини людського буття. Проаналізовано теоретичне підґрунтя духовного розвитку особистості в період здобуття майбутньої професії. Визначено зміст провідних етапів педагогічного процесу, що сприяють утвердженню системи духовних цінностей особистості. Розкрито педагогічні умови, що спрямовані на підвищення ефективності процесу виховання в освітньому осередку ВНЗ.

Біографія автора

Віолетта Лаппо, Коломийський інститут Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

Посилання

Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І.Д. Бех. – К.: Академвидав, 2012. – 256 с.

Вербець В.В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація: Монографія / В.В.Вербець – Рівне: Вид-во РДГУ, 2002. – 309 с.

Ефименко Е. А. Студенческий возраст как наиболее сензитивный период формирования духовных ценностей будущей профессиональной деятельности / Е.А. Ефименко // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №88. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/studencheskiy-vozrast-kak-naibolee-senzitivnyy-period-formirovaniya-duhovnyh-tsennostey-buduschey-professionalnoy-deyatelnosti (дата обращения: 09.01.2014).

Сухомлинська О.В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики: (виступ на Загальних зборах АПН України 07.12.05) [Електронний ресурс] / О.В. Сухомлинська // http://www.apsu.org.ua/index2.html (дата звернення: 09.01.2014).

Щуркова, Н. Е.. Практикум по педагогической технологи / Н. Е. Щуркова; Педагогическое общество России. – М.: Наука, 1998. – 249 с.

Ярошенко А.О. Соціоморальне виховання та зміна ціннісних орієнтацій курсантів при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін / А.О. Ярошенко // Нове в навчальному процесі. – К.: Київський інститут військово-повітряних сил. - 1999. – С.27-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-25