АНГЛОМОВНА ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Оксана Іванова Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1439-7996

Ключові слова:

мовна особистість, євроінтеграція, англомовна особистість, комунікація, компетенція, взаємодія

Анотація

Стаття присвячена формуванню білінгвальної (англомовної) особистості в Україні у зв’язку з її обранням курсу на євроінтеграцію. Подано визначення науковців мовної особистості й сформульовано автором власне визначення англомовної особистості. Визначено цілі й вимоги до формування англомовної особистості.

Біографія автора

Оксана Іванова, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Бусол О. Перспективи законодавчого закріплення англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=516:movi-mizhnarodnogo-spilkuvannya-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, професор С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Карасик В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М.: Наука, 1992. – 330 с.

Караулов Ю. Н. «Четыре кита» современной лингвистики, или о предпосылках включения «языковой личности» в объект науки о языке / Ю. Н.Караулов // Соотношение частно-научных методов и методологии в филологической науке. – М.: Наука, 1986. – С.45-46.

Кусарбаев Р.И. Формирование культуры межнационального взаимодействия. Состояние педагогической практики // Aктуальные проблемы образования. – М.: МГПУ, 2000.

Програма з англійської мови для професійного спілкування. Колектив авторів: Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-30