ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ОВОЛОДІННЯ ФАХОВОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Оксана Журба Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

фахова термінологія, англійська мова за фаховим спрямуванням, автентичні тексти, комунікативний аспект вивчення фахової іноземної мови

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано методику викладання фахової англійської мови у вищих немовних навчальних закладах та особливості засвоєння професійної іншомовної терміносистеми студентами агробіологічних спеціальностей. Визначено і обґрунтовано основні поняття, методику добору іншомовного фахового матеріалу з автентичних джерел. Доведено та підтверджено прикладами доцільність використання практичних вправ, спрямованих на вивчення та накопичення професійно-орієнтованої англомовної лексики.

 

Біографія автора

Оксана Журба, Національний університет біоресурсів і природокористування України

асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Великий тлумачний словник української мови. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/terminn

Ванников Ю.В. Научно-технический перевод / Ю.В.Ванников. – М.:Наука, 1987. – 256 c.

Вороніна Г.Р. Шляхи ефективного вивчення професійно-орєнтованої термінології студентами технічних спеціальностей / Г.Р. Вороніна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1135

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. Страсбург. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с.

Кусько К.Ф. Лінгвістика тексту за фахом / К.Ф. Кусько // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. Колективна монографія. – Львів: “Світ”, 1996. − С.13.

Левіна М.М. Технології професійної педагогічної освіти : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.М. Левіна. – М. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 272 с.

Семенчук Ю.О. Вивчення термінологічної лексики у курсі ділової англійської мови / Ю.О. Семенчук // Іноземні мови. 2003. − №3. – С. 29-32.

Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. / С.К. Фоломкина. – М.: Высшая школа, 1987. − 77с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-03