СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ И ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ ЛЮДЕЙ С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Автор(и)

Ключові слова:

люди з порушеннями зору, інтеграція, адаптація, стратегія, копінг-поведінка, фрустрація

Анотація

У статті розглядається стратегії поведінки особистості як психологічний феномен, що визначає подолання людиною життєвих труднощів різного ступеня стресогеності. Виділяються стратегії адаптації особистості в проблемних ситуаціях. Проаналізовані експериментальні результати дослідження рівня фрустрованості особистості, копінг-поведінки, потреби у саморозвитку та домінування мотивів прагнення до успіху або  уникнення невдач у осіб із глибокими порушеннями зору. Доведено, що уява про власні можливості подолання життєвих труднощів у людей із глибокими порушеннями зору обумовлені ступенем виразності й часом втрати зору.

 

Біографія автора

Євгеній Клопота, Запорізький національний університет

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, Заслужений працівник освіти України

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни / Абульханова-Славская К.А. – М.: Мысль, 1991. – 301с.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Адлер А. – М.: МПО Прагма, 1993. – 175с.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Ананьев Б. Г. – СПб.; Питер, 2001. – 282с.

Бандзявичене Р. Стрессогенные ситуации и дистрессовые реакции у лиц с приобретенной слепотой: дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Бандзявичене Рита Прано. – Л., 1988. – 113с.

Крюкова, Т. Л. Психология, совпадающего, поведения / Крюкова Т. Л. – Кострома: Авантитул, 2004. – 344с.

Маринов М. Б. Трансформация стратегии жизни личности в индивидуализирующемся обществе // Социально-гуманитарные знания / Маринов М. Б. – М., 2008. – С. 20-37.

Маслоу Абрахам Г. Мотивация и личность / Маслоу Абрахам Г.; [пер. с англ. Татлыбаевой А. М.]. – СПб.: Евразия, 1999. – 478с.

Резник Ю. М., Смирнов Е.А. Жизненные стратегии личности. (Опыт комплексного анализа) / Ю. М. Резник, Е. А. Смирнов. – М.: Институт человека РАН, Независимый институт гражданского общества, 2002. – 99с.

Трегубенко И. А. Структурные характеристики субъективной картины жизненного пути у лиц с различным восприятием времени // Сборник Штудии / Трегубенко И. А. – СПб., 2009. – С. 27-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-08