ПЕРЕДУМОВИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ З ПОМІРНОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Автор(и)

  • Анна Чобанян Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка м. Суми, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6191-1068

Ключові слова:

мовленнєвий розвиток, родинне виховання, дитина з помірною розумовою відсталістю

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей мовленнєвого  розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю. Зазначається, що однією з передумов для мовленнєвого розвитку, є наявність позитивного для них родинного середовища. Визначено, що спілкування батьків з дитиною з помірною розумовою відсталістю, є одним з провідних факторів психічного розвитку дитини.

Біографія автора

Анна Чобанян, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка м. Суми, Україна

викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти

Посилання

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 2628-III [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 – Загол. с экрана.

«Базовоий компонент дошкільної освіти» (нова редакція) від 04.05.2012 протокол № 5/2-2 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://sunny-vkontakte.weebly.com/blog/nova-redaktsya-bazovogo-komponenta-doshklno-osvti – Загол. с экрана.

Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей: сутність та шляхи реалізації / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 1999. – № 6. – С. 3-5.

Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія : навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – С.102-108

Вьюнова Н.И. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе: психолого-педагогические основы : учебн. пособ. для студентов вузов / Н.И. Вьюнова, К.М. Гайдар, Л.В. Темнова. – 2-е изд. – М. : Академический Проект, 2005.

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития / под ред. И.М. Бгажноковой. – М. : ВЛАДОС, 2007. – 239 с.

Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі : навч. посібник / О. В. Гаврилов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 308 с.

Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Мн. : Харвест, 1998. – С. 296-297.

Кудярська Т. Р. Готовність дитини до школи / Т. Р. Кудярська // Логопед. – 2011. – № 7. – С. 7.

Липакова В.И. Значение формирования речевой коммуникации для детей с умеренной умственно отсталостью / В.И. Липакова // Коррекционная педагогика: проблемы теории и практики. – Спб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / М.И. Лисина // Под ред. А.Г. Рузской. – 2-е изд. – М. : Московский психолого-социальный институт, Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 266 с.

Маллер А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України (МОН) від 15.09.08 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 852.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-27